predstavljanje

Nominacija Starigradskog polja za UNESCO-ovu listu


vrijeme: 15.09.2005. - 15.09.2005.
mjesto: Zagreb

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, koje djeluje u okviru Ministarstva kulture, novinarima je danas predstavilo dossier s nominacijom Starigradskog polja na Hvaru za UNESCO-ovu Listu svjetske baštine. To će, po riječima članova povjerenstva, biti prvi od 11 hrvatskih prijedloga s nove pristupne liste koju je UNESCO nedavno prihvatio.

Starogradsko polje najvažnija je činjenica u prirodnom i u povijesno-društvenom inventaru otoka Hvara. Njegova katastarska razdioba spomenik je po sebi. To je najveća i najplodnija ravnica na jadranskim otocima i, što je još značajnije, najstariji i najbolje sačuvani antički katastar na Mediteranu i u Europi, s obzirom da je Starogradsko polje promreženo pravolinijskom helenističkom parcelacijom još početkom davnog IV stoljeća prije Krista, kada su ga grčki kolonisti podijelili među sobom ždrijebom na 75 pravokutnih poljskih parcela dimenzija od cca 900 x 180 m.
Osnovna čestica hvarske zemljišne podjele je izduženi pravokutnik površine od 80 ha, a može se jasno izraziti grčkim mjernim jedinicama, čime se razlikuje od katastra kasnijih rimskih kolonija na kopnu (Salona, Iader, Pola). Granice predložene zaštite uključuju, naravno, i Vrbosku i Stari Grad, kao i nekoliko naselja na južnom rubu agera.

Kako je najavljeno na današnjem sastanku, koji je vodio ministar kulture Božo Biškupić, on će nominaciju Starigradskog polja predstaviti početkom listopada na Glavnoj skupštini UNESCO-a u Parizu. Ministar je istaknuo važnost te nominacije u promidžbi hrvatske kulturne baštine i nacionalnog kulturnog identiteta u odnosu na proces globalizacije.
Voditelj projekta za nominaciju Starigradskog polja, poznatijeg kao agera, Joško Belamarić objasnio je da se danas obrađuje tek četvrtina čitave površine polja. Obrazlažući današnje stanje agera, Belamarić je rekao kako konzervatori nemaju iluzija da će se ager vratiti u prvobitno stanje kakvo je bilo u vrijeme grčke kolonizacije i da će biti do zadnjeg pedlja ponovno pod vinovom lozom i maslinama. Bio bi velik uspjeh kada bi se u sljedeće 2-3 godine obnovilo barem nekoliko hektara, ne samo u Starigradskom polju, nego i oni dijelovi koji se nalaze u ostalim hvarskim naseljima i čine vijenac, a to su Pitve, Vrisnik, Svirče i Vrbanj. Belamarić je najavio osnivanje posebne agencije Ager d. o. o., u stopostotnom vlasništvu lokalne komune, koja je u početku voditi funkciju upravljanja Starogradskim poljem. Veliku pomoć jamčit će i zaklada 'Najljepša naša' čije osnivanje najavljuje tvrtka Croatia osiguranje. Njena sredstva trebala bi pratiti ponajprije Pristupnu listu spomenika i spomeničkih cjelina kulturne i prirodne baštine koju je Hrvatska podastrla UNESCO-u. Belamarić je dodao kako se očekuje i pomoć raznih inozemnih fondova i zaklada, a da će se zacijelo pojačati i pomoć Ministarstva kulture koji godinama izdvaja značajna sredstva u obnovu najznačajnijih hvarskih spomenika, poput crkava-tvrđava u Vrboskoj i Jelsi, Hektorovićevog Tvrdalja u Starome Gradu, kao i na prezentaciji Pharosa koji po stratiografiji arheoloških nalaza nadilazi i Salonu.
Na upit kada se mogu očekivati rezultati o nominaciji, Belamarić je rekao da će procedura trajati oko dvije godine, te da bi Starigradski ager mogao biti uvršten na UNESCO-ovu listu na sjednici Odbora Svjetske baštine koja će se održati na Novom Zelandu u ljeto 2007. godine.

Hina/Culturenet