predavanje, tribina

Predavanje Ivane Perice: Simulanti u socijalnoj literaturi


vrijeme: 31.01.2017. 12:00
mjesto: Knjižnica Instituta za etnologiju i folkloristiku, Šubićeva 42/V, Zagreb
organizator: Institut za etnologiju i folkloristiku

Institut za etnologiju i folkloristiku poziva na predavanje Ivane Perice u sklopu ciklusa Tribina IEF-a 'Simulanti u socijalnoj literaturi': prva etapa Sukoba na ljevici', koje će se održati u utorak, 31. siječnja 2017. u 12:00 sati.
Zbog krležocentrične obrade Sukoba na ljevici prva, rana faza Sukoba ostala je postrani znanstvenih istraživanja odnosa literature i politike jugoslavenskog međuraća. Izlaganje se tako bavi “etapom socijalne literature” (1928–1933) tj. debatom o socijalnoj i političkoj zadaći književnosti koja se odvijala u časopisima Socijalna Misao, Kritika, Literatura, Kultura te Nova literatura i Stožer. Prije Krležinih istupa većina priloga u ovim časopisima pretpostavljala je političku, revolucionarnu “upotrebu literature” (Felski) i u tom pogledu išla ukorak s kretanjima na tadašnjoj međunarodnoj sceni. Suprotno uvriježenu sudu o Socijalnoj Misli kao organu “ministerijalne” socijaldemokracije taj je časopis u početku čak prednjačio u postavljanju znaka jednakosti između literature i revolucije. Napadima na “pseudosocijalne tendencije” u literaturi i na “simulante u socijalnoj literaturi”, koji su objavljeni u Stožeru, Literaturi i drugdje, rasplamsao se svojevrstan ‘sukob prije Sukoba’, rasprava koja se dogodila prije i mimo znatno poznatijeg sukoba Krleže, nadrealista i komunista, i koja je na tadašnjoj časopisnoj sceni sveobuhvatno aktualizirala međunarodna politička i literarna kretanja.

Ivana Perica, gost-istraživač IEF-a, financirana od strane Austrijskog ureda za akademsku razmjenu, završila jezavršila je studij germanistike i kroatistike u Zagrebu, a doktorirala je na temu odnosa privatnog i javnog u političkoj misli Hanne Arendt i Jacquesa Rancièrea. Knjiga Die privat-öffentliche Achse des Politischen: Das Unvernehmen zwischen Hannah Arendt und Jacques Rancière objavljena je 2016.g. u izdavačkoj kući Königshausen & Neumann. Izlaganje temelji na rezultatima istraživanja koje je provela tijekom polugodišnjeg gostujućeg istraživačkog boravka na IEF-u, a financirao ga je Austrijski ured za akademsku razmjenu ÖAD (program “JESH”).

(L.V., 27.01.2017)