konferencija, znanstveni skup

Skup o Davidu Bowieju otvara program u MaMi u 2017.


vrijeme: 10.01.2017. 9:20-13:30
mjesto: net.kulturni klub MaMa, Preradovićeva 18, Zagreb
organizator: Multimedijalni institut

Program MaMe u 2017. godini otvara skup 'David Bowie – vita, melankolija i politička ekonomija', u utorak, 10. siječnja, s početkom u 9:20 sati. Na skupu sudjeluju Katarina Peović Vuković, Katja Kolšek, Tatjana Jukić, Bara Kolenc, Tomislav Brlek, Aleksandar Mijatović i Boštjan Nedoh.
 
Brojne različite reakcije na smrt Davida Bowieja upućuju na to da ona zahtijeva dublja psihološka, sociološka i filozofska tumačenja. S distancom od godine dana, skup organiziran na inicijativu Katarine Peović Vuković i Katje Kolšek nastojat će trezveno pristupiti ovom fenomenu. Nezaključena lista problema koji će biti promišljeni uključuje sljedeća pitanja:
– Zašto je Bowie izazvao takve reakcije? Nije li on umjetnik koji je razotkrio temeljni mit pop-kulture: mit o vječnoj mladosti? Što se može reći o njegovim umjetničkim opsesijama – vremenu i smrti?
– Diskurzivne prakse na Internetu nalikuju na svetačke vitae kao specifične duhovne imitacije. Smijemo li s pravom primijetiti da Bowie predstavlja modernu “duhovnu zaokupljenost” (Geistesbeschäftigung) pri kojoj je uloga priče da nas uvede u duhovno stanje u kojem možemo preobraziti same sebe?
– Možemo li reći da smrt slavnih osoba čini događaj u heideggerovskom smislu? Ili je slučaj upravo obratan – dovodi li nas upravo perpetuiranje događajnosti do nedogađajnosti?
– Zanimljivo je i psihoanalitičko pitanje naravi tugovanja. Jesmo li u pravu ako primijetimo da kolektivno tugovanje na Internetu upućuje na oblik patologije – melankoliju čiji je temelj, kao što je Freud primijetio, u narcizmu?
– Možemo li Internet prepoznati kao prostor nesvjesnog gdje sve inhibicije popuštaju, što ga čini idealnim mjestom za ukazanje jouissance?
– Na kraju, zanimljivo je i pitanje političke ekonomije kao okvira u kojem je Bowiejeva smrt nastupila – koja je veza između političke ekonomije i tugovanja za slavnim sličnostima? Znači li išta natpis “available on iTunes”, zabilježen ispod svakog videa koji su obožavatelji podijelili u danima nakon vijesti o Bowiejevoj smrti, ili takve detalje možemo ignorirati kao čiste slučajnosti?
 
Raspored (utorak, 10. siječnja 2017.)
9:20 – 9:30 Uvodna riječ
9:30 – 9:50 prof. dr. sc. Tatjana Jukić: “Bowie, Schrader, Tarantino”
9:50 – 10:10 dr. sc. Bara Kolenc: “David Bowie i antihumanizam: Konstrukcija lica”
10:10 – 10:30 Diskusija
 
10:30 – 10:50 Stanka
 
10:50 – 11:10 doc. dr. sc. Tomislav Brlek: “Where are We Now: David Bowie i vrijeme što ostaje”
11:10 – 11:30 doc. dr. sc. Aleksandar Mijatović: “Žrtvena zvijezda: Politička teologija slavnih”
11:30 – 11:50 Diskusija
 
11:50 – 12:10 Stanka
 
12:10 – 12:30 dr. sc. Katja Kolšek: “Neka razmišljanja o nemogućnosti smrti Davida Bowieja”
12:30 – 12:50 doc. dr. sc. Katarina Peović Vuković: “David Bowie – politička ekonomija melankolije”
12:50 – 13:10 doc.dr.sc. Boštjan Nedoh: “Od perverzije do perverzije: David Bowie i kasni kapitalizam”
13:10 – 13:30 Diskusija
 
* Izlaganja će biti na engleskom jeziku
 
 
 
 
 

(L.V., 29.12.2016)

Tagovi: skup, MaMa,