konferencija, znanstveni skup

Posthumano stanje i perspektive umjetnosti


vrijeme: 15.12.2016. - 16.12.2016.
mjesto: Zagreb; MSU, Avenija Dubrovnik 17

Časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti TVRĐA, Centar za vizualne studije i Muzej suvremene umjetnosti iz Zagreba organiziraju interdisciplinarni simpozij Posthumano stanje i perspektive umjetnosti: Životinja - Čovjek -Stroj, koji se održava 15. i 16. prosinca, u MSU.

Časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti TVRĐA zajedno s Centrom za vizualne studije iz Zagreba od 2007. godine kontinuirano organizira konferencije, simpozije, kolokvije o teorijskome razmatranju problema kulture i medija, vizualne kulture, vizualnih komunikacija, estetike i kritičke teorije kulture s nakanom da u našim okvirima potaknemo na suradnju širi krug istraživača složenih fenomena kulture i suvremene umjetnosti u digitalno doba.

2007. godine održana je međunarodna konferencija VIZUALNA KONSTRUKCIJA KULTURE s glavnim govornikom prof.dr. Keithom Moxeyem sa sveučilište Columbia, SAD, a radovi s konferencije objavljeni su u zborniku u izdanju HDP-a i Izdanja Antibarbarus 2008. godine. 2012. godine održan je simpozij na temu MEDIJSKA SLIKA SVIJETA, potom iste godine kolokvij časopisa TVRĐA – NADOLAZEĆE MIŠLJENJE: Heidegger i Deleuze. 2013. je tema bila SUVREMENA UMJETNOST U DOBA SPEKTAKLA, a u studenom iste godine održana je u Zagrebu međunarodna konferencija VIZUALNI STUDIJI KAO AKADEMSKA DISCIPLINA s glavnim govornikom prof.dr. W.J.T. Mitchellom sa sveučilišta u Chicagu, najznačajnijim teoretičarem slikovnoga obrata. 2014. godine održan je simpozij na temu ESTETIKA I TEHNO–ZNANOSTI DANAS, a 2015. tema je bila BIOPOLITIKA I TRANSFORMACIJA KULTURE. Pristupi teorijskom razumijevanju raznolikih, ali bitno povezanih područja estetike, novih medija i suvremene umjetnosti obuhvaćeni su u rasponu od filozofijskih, semiotičkih i povijesno-umjetničkih do kulturologijskih, dramatologijskih i inih sfera što čine današnju kompleksnu situaciju odnosa teorije i svijeta u doba tehno-znanstvene konstrukcije.

Ove godine, časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti TVRĐA u suradnji s Centrom za vizualne studije iz Zagreba i Muzejem suvremene umjetnosti organizira interdisciplinarni simpozij s temom POSTHUMANO STANJE I PERSPEKTIVE UMJETNOSTI: Životinja–Čovjek–Stroj na kojem će filozofi i teoretičari suvremene umjetnosti i novih medija analizirati kako se i na koji način u digitalno doba masovnih komunikacija uspostavlja odnos između tradicionalnih kategorija umjetnosti i različitih novonastalih znanosti i tehnologije (neuroznanosti, kognitivizam, kibernetika). Pritom je u prvome planu razmatranje najnovijih dostignuća iz paradigme posthumanizma/transhumanizma iz koje se odnos životinje, čovjeka i stroja razumije horizontalno, a to znači evolucijski i singularno. Simpozij ima zadatak propitati nove teorijske putove u razumijevanju naše tehno-kulture s kojom se otvaraju mogućnosti konstrukcije novih svjetova imaginacije. Simpozij će pratiti multimedijalni umjetnički projekti velike retrospektivne izložbe Dalibora Martinisa u prostorima Muzeja suvremene umjetnosti.

Tematska okružja simpozija:
 
-    Filozofija umjetnosti i tehno-znanosti danas
-    Dekonstrukcija ideje ljepote i uzvišenosti
-    Semiotika i kibernetička tjelesnost u posthumanizmu/transhumanizmu
-    Filozofija i novi mediji: od fotografije do filma
-    Neuroznanosti i kognitivizam kao paradigme novoga razumijevanja svijeta – performativna umjetnost
-    Zoo-animalistika u suočenju s pitanjem singularnosti
 
 
Znanstveno-umjetnički odbor simpozija:
Prof.dr.sc. Žarko Paić, Sveučilište u Zagrebu
Doc.dr.sc. Krešimir Purgar, Sveučilište u Zagrebu
Prof.dr.sc. Leonida Kovač, Sveučilište u Zagrebu
Prof.dr.sc. Marijan Krivak, Sveučilište u Osijeku
Prof.emerit. Dalibor Martinis, multimedijalni umjetnik
Doc.dr.sc. Katarina Peović-Vuković, Sveučilište u Rijeci,
Leila Topić, kustosica MSU u Zagrebu
Prof.dr.sc. Boris Gunjević, Sveučilište u Cambridgeu, Velika Britanija
Mag. Petra Krpan, Sveučilište u Zagrebu
 
Program

(M.K., 12.12.2016)