konferencija, znanstveni skup

'Hrvatski restauratorski zavod i zajednica – partneri u očuvanju baštine'


vrijeme: 05.10.2016. 11 - 17,30 h
mjesto: Zagreb; Muzej Mimara, Trg F. Roosevelta 5
organizator: Hrvatski restauratorski zavod u suradnji s Upravom za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture

U srijedu, 5. listopada, od 11 do 17,30 sati, u Muzeju Mimara će se održati stručni skup 'Hrvatski restauratorski zavod i zajednica – partneri u očuvanju baštine'.

Hrvatski restauratorski zavod kao središnja ustanova za konzervatorsko-restauratorsku djelatnost u Republici Hrvatskoj organizira stručni skup s nizom predavanja kojim će se predstaviti odabrani programi obnove kulturne baštine ostvareni u partnerstvu s lokalnom zajednicom i uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Teme izlaganja bit će radovi na zaštiti nepokretne,arheološke i pokretne baštine čija je provedba od  početaka bila utemeljena na bliskoj suradnji svih dionika. Stoga je i uspješnost odabranih projekata većim dijelom rezultat uključivanja korisnika u sve faze radova, osobito onih pripremnih i završnih. Ujedno će biti predstavljene aktivnosti koje Zavod provodi s ciljem informiranja i poticanja šire javnosti na razumijevanje vrijednosti i značenja očuvanja obnovljene baštine, od Dana otvorenih vrata i javnih predavanja do radionica za školsku djecu i Poliklinike za umjetnine.

Sagledavajući ostvarene rezultate, razvidno je da je uključivanje svih dionika u radne procese konzervatorsko-restauratorske djelatnosti ključno za osiguravanje potrebnih uvjeta za dugoročno očuvanje hrvatske kulturne baštine.

Program skupa:

11:00 - 11:20  Otvorenje i pozdravna riječ
mr. sc. Lada Ratković-Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara
Davor Trupković, pomoćnik ministra kulture Republike Hrvatske
dr. sc. Tajana Pleše, vršiteljica dužnosti ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda

11:20 - 11:40  Obnova katedrale sv. Jakova u Šibeniku
Ana Škevin Mikulandra

11:40 - 12:00  Dubrovačka velika Onofrijeva fontana – istraživanja i obnova
Borka Milković, Edita Šurina, Vinka Marinković

12:00 - 12:20  Konzervatorsko-restauratorski radovi na crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Vrbniku
dr. sc. Irma Huić

12:50 - 13:10  Energetska učinkovitost kao jedan od vidova revitalizacije kulturne baštine
Suzana Purišić

13:10 - 13:30  Nevidljive slike – o istraživanju umjetničkih predmeta tehnikama i metodama izvan vidljivog dijela spektra elektromagnetskog zračenja
Mario Braun

14:30 - 14:50  Suradnja restauratora i zajednice kao preduvjet dobro izvedenih radova – Zavičajni muzej Biograd
Sandra Lucić Vujičić

14:50 - 15:10  Graditeljska baština i zajednica – jedno iskustvo (nekoliko primjera iz prakse konzervatora arhitekta Hrvatskog restauratorskog zavoda)
Teodora Kučinac

15:10 - 15:30  Konzerviranje i restauriranje slikarskih djela 17. i 18. stoljeća u Istri – primjer cjelovite zaštite i prezentacije
dr. sc. Višnja Bralić

15:30 - 15:50  Od istraživanja do prezentiranja - arheološka kulturna baština kao jedan od elemenata razvoja lokalne zajednice (projekti: Arheološki park „Iovia– Ludbreg“, „Povijesna baština Moslavačke gore“ i „Utvrde petrinjskog kraja“)
dr. sc. Tajana Pleše

16:10 - 16:30  Promotivne aktivnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda
mr. Janja Ferić Balenović, Iva Koci, Sena Kulenović, Matija Marić

16:30 - 16:50  Organizacija međunarodnog znanstvenostručnog skupa o konzerviranju-restauriranju zidnih slika u istarskom Draguću, srpanj 2015.
Kristina Krulić

16:50 - 17:10  Skriveno u vidljivom – restauratori u zajednici
Iva Koci, Sena Kulenović

17:10 - 17:30  Upoznavanje djece s arheološkom kulturnom baštinom (edukativne radionice Hrvatskog restauratorskog zavoda)
Maša Vuković Biruš

(R.P.B., 04.10.2016)