izložba

Dubravka Bareza / Osjećaj slobode


vrijeme: 19.09.2016. - 06.10.2016.
mjesto: Zagreb; Galerija Vladmir Filakovac, Dubrava 51 a

U Galeriji Vladimir Filakovac, u ponedjeljak, 19. rujna, u 19 sati, otvara se izložba slika Dubravke Bareza pod nazivom 'Osjećaj slobode'. Izložba ostaje otvorena do 6. listopada.

U ovom ciklusu slika Dubravka Bareza pokrenula je stvaralački proces kojim otkriva nove likovne prostore svojim specifičnim slikarskim postupkom. Kad rabimo sintagmu "stvaralački proces", s njom nastojimo izraziti radnju koja implicira i materijalnu i duhovnu sastavnicu u nesvršenom glagolskom obliku, ni sa čim limitiranu i niodkoga definiranu, neograničenu u vremenu i prostoru i beskrajnu u svojim mogućnostima. Upravo takvim stvaralačkim procesom slikarica i započinje tražiti prostore koje će heterogenom slikarskom tehnikom oblikovati u likovno djelo slojevitih značenjskih vrijednosti. I ovom prigodom podsjetit ćemo na dobru znanu činjenicu za preciziranje procesa kojega je slikarica pokrenula u ovoj seriji radova. Naime, valja ponoviti da je u temelju svakog stvaralačkog djela autorska, to jest, stvaralačka sloboda i da samo ona i pokreće i stvara djelo, te da ovo načelo pretpostavlja potrebna znanja i umijeća koja su u njemu impostirana. Upravo se s tom pokretačkom energijom počinju nazirati prve konture djela i njegova konačna, autorski definirana forma. Stoga Dubravka Bareza svoje stvaralačko načelo sažima u nazivu Das Gefühl ist Freiheit, kojega bismo u hrvatskom prijevodu čitali – Osjećaj je sloboda.

Slikarica se prema tom načelu uputila tražiti one nepoznate prostore ljudskog bića u kojima se i događa njegovo istodobno i stvarno postojanje, u dubinu svojega bića, u prostore podsvjesnog i iracionalnog, u tajanstvene prostore duhovnosti kojima je građena emocionalna struktura ljudskoga bića. Iz te duboke osjećajnosti ljudske prirode budi se iskonska čežnja za slobodom kao onom temeljnom odrednicom kojom i po Božjem projektu percipiramo čovjeka kao slobodno biće. Upravo ta spoznaja i pokreće slikaričin stvaralački proces po načelu Osjećaj je sloboda, kojega bi, parafrazirajući onu znamenitu Decartesevu tvrdnju mogli sažeto izraziti: "Osjećam, dakle postojim!", jer se u njoj ostvaruje njezino ljudsko biće kao stvaralačko. Iz te spoznaje, i s tim uvjerenjem, Dubravka Bareza i pokreće stvaralački proces kojim otkriva nove prostore svojega bića projicirane u likovnim djelima ciklusa Osjećaj je sloboda. "To su slike iz naše unutrašnjosti, nagon koji nas uvijek iznova vodi do pokretanja i otkrivanja nama novih, nepoznatih područja", kako to precizira suvremeni američki umjetnik Bill Viola. Stoga u ovoj seriji slika Dubravke Bareza i prepoznajemo upravo taj iskonski "nagon" za istraživanjem "nepoznatih područja" vlastitoga bića u kojima čitamo te snažne i duboke otiske u ekspresivnom likovnom diskursu. "Vizije, koje se neprestance u nama razvijaju", čitamo dalje u opservaciji citiranog američkog umjetnika, "leže u osnovi svakog oblika ljudske kreativnosti, od špilja iz kamenog doba sve do superkompjutora.

Drugim riječima, potreba za stvaranjem slika središnji je sastavni dio našeg bića i našeg razvoja." U kontekstu ovog promišljanja Dubravka Bareza izražava upravo tu iskonsku "potrebu za stvaranjem slika" u kojima čitamo i likovne značajke oblikovane slikarskim postupkom. One se prepoznaju po stilskom prožimanju izrazito apstraktnog diskursa materičnog slikarstva, poetika tachizma, enformela i dripinga, te na iskustvu lirske apstrakcije i gestualnog slikarstva. Na tim je sastavnicama i koncipirala slikarski postupak, ne ograđujući se od drugih stilskih inačica i drugačijih slikarskih intervencija na plohu slike. Jednako tako širokim i raznosmjernim potezima kista, prolijevanjem i kapanjem boje te apliciranjem različitih i raznobojnih tvoriva na površinu platna: nepravilno izrezanih krpa i raznovrsnih papirnatih elementa, tankih, iskrivljenih, širokih i istrgnutih s nepravilnim rubovima…, obogaćuje likovnu strukturu slike simboličkim konotacijama i snažnijom vizualnom izražajnošću. Tu izražajnost generira stvaralački proces šireći se i tim velikim formatima slika preko njihovih rubova u prostor beskraja kojega Dubravka Bareza likovno oblikuje iz dubina svojega bića osebujnim slikarskim postupkom. Milan Bešlić

Dubravka Bareza rođena je u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirala je engleski i talijanski jezik i književnost. Već u ranoj mladosti pokazuje zanimanje za likovnu umjetnost, naročito za učenjem slikarskih tehnika. Dublja saznanja o likovnoj umjetnosti i o slikarskim tehnikama dobila je u Zürichu u Umjetničkoj školi. Daljnje školovanje nastavila je na Ljetnoj akademiji likovne umjetnosti u Salzburgu, kojoj je utemeljitelj Oscar Kokoschka. Za vrijeme višegodišnjeg rada u Ljetnoj akademiji, povremeno je surađivala s istaknutim slikarima: Arikom Brauerom, Georgom Eislerom (sinom znamenitog skladatelja Hannsa Eislera) te s njemačkim slikarom Jörgom Immendorffom, kineskim slikarima, braćom Zhou, Škotom McLeanom. Godine 2010. upisuje studij grafike u Ljetnoj akademiji u Salzburgu kod profesora Krystyne Piotrowske, Willema Oorebeeka, Leye Mire Brander. Živi i radi u Zagrebu i Berlinu.

(M.K., 16.09.2016)