izložba

Kome treba poduzeće? Kombinat Borovo 1988. - 1991


vrijeme: 16.09.2016. - 07.10.2016.19,00
mjesto: Zagreb; Galerija Nova, Teslina 7

Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Galerija Nova i Centar za mirovne studije organiziraju izložbu 'Kome treba poduzeće? Kombinat Borovo 1988. - 1991.' Izložba se otvara u Galeriji Nova, u petak, 16. rujna, u 19 sati, a ostat će otvorena do 7. listopada.
Izložba 'Kome treba poduzeće? Kombinat Borovo 1988. - 1991.' temeljena je na višegodišnjem istraživačkom radu Grupe Borovo (Sven Cvek, Snježana Ivčić i Jasna Račić), proizašlom iz Mirovnih studija CMS-a, o klasnim sukobima u Kombinatu Borovo predratnih godina. Njihovo istraživanje pod nazivom “Kontinuitet društvenih sukoba 1988.-1991.: kombinat Borovo” prikaz je, na primjeru jedne tvornice, društveno-političke klime s kraja osamdesetih i početka devedesetih godina, vremena društvenih i ekonomskih reformi i početaka iščezavanja društvenog vlasništva, kao i prvih eksplicitnih nacionalističkih težnji koje će, u konačnici, eskalirati ratnim sukobima.
 
Upravo je format izložbe, uslijed svoje vizualne naravi, omogućio zorno prikazivanje i mapiranje učestalosti različitih onodobnih fenomena poput štrajkova ili čekanja i "uparivanje" istih s određenim političkim kontekstima, s ciljem historiziranja veza između događaja koji su doveli do destrukcije jedne od najuspješnijih tvornica u Jugoslaviji, ali i događaja koji su rezultirali krvavim sukobima i rastakanjem same Republike. Krize u Borovu, kojeg su, zbog multietničkog karaktera njegovih radnika, Vukovarci običavali nazivati i "Jugoslavija u malom", prikazane su kronološki, duž timeline-a koji se proteže cijelom galerijom, a koji završava datumom izlaženja posljednjeg broja Tjednika Borovo (21. lipnja 1991.).
 
Autorski tim izložbe čine Sven Cvek, Katerina Duda, Snježana Ivčić, Jasna Račić i Mirna Rul.

(M.K., 14.09.2016)