izložba

Izložba 'Likovna kolonija gluhih' u Samoboru


vrijeme: 29.08.2016. - 04.09.2016.
mjesto: Samobor; Mala dvorana POU Samobor, Trg Matice hrvatske 3

Otvorenje izložbe 'Likovna kolonija gluhih' u organizaciji Udruge gluhih i nagluhih Zagrebačke županije - Samobor, otvara se u ponedjeljak, 29. kolovoza, u 17 sati, u Maloj dvorani POU Samobor. Izložba ostaje otvorena do 4. rujna.

Udruga gluhih i nagluhih Zagrebačke županije – Samobor je dragovoljna, nestranačka i neprofitna udruga s humanitarnim ciljevima, koja okuplja sve osobe oštećena sluha (gluhe, nagluhe i gluhoslijepe) kao i roditelje djece i mladeži, koja nemaju ili imaju ograničenu radnu sposobnost na području Zagrebačke županije, u jedinstvenu zajednicu sa svrhom promicanja kvalitetnijeg života osoba oštećena sluha u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa, a područja djelovanja Udruge su: zaštita i promicanje ljudskih prava, socijalna djelatnost, zaštita zdravlja, doprinos razvoju demokratske političke kulture i međunarodna suradnja.

22.rujna 1998. u Samoboru službeno je osnovana Udruga gluhih Samobora i Svete Nedelje zahvaljujući inicijativi dvadesetak osoba oštećena sluha iz Samobora. Sjedište se nalazilo na adresi Perkovčeva 29, Samobor kod gospodina Stanislava Urbasa, jedan od poznatijih samoborskih obrtnika i svakako među istaknutijim gluhim obrtnicima. 5. svibnja 1999. U druga gluhih Samobora i Svete Nedelje dobiva na korištenje prostor od Grada Samobora na adresi Josipa Komparea 5, Samobor. Maleni prostor od dvadesetak kvadrata omogućio je Udruzi bolje uvjete za rad i provođenje aktivnosti.

Danas Udruga djeluje već 18 godina te se svojim radom uspjela izboriti za mnoga prava gluhih i nagluhih osoba. Trenutno udruga ima zaposleno pet osoba, od kojih su dva Tumača i prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika, dvoje osobnih asistenata te koordinator volontera. Osim službeno zaposlenih osoba Udruga ima nekoliko stalnih volontera koji već niz godina svojim volonterstvom doprinose jačanju kapaciteta udruge.
 

(M.K., 29.08.2016)