najave

Socijalno inkluzivne knjižnične usluge - stručni skup


vrijeme: 18.11.2016.
mjesto: Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica

Povodom desete obljetnice svoje knjižnične usluge za slijepe i slabovidne Knjižnica i čitaonica 'Fran Galović' Koprivnica u studenome ove godine organizira znanstveno-stručni skup pod nazivom 'Socijalno inkluzivne knjižnične usluge'.

Ciljevi: evaluirati ulogu knjižnica u socijalnoj inkluziji marginaliziranih skupina građana; dobiti uvid u primjere dobre prakse u Hrvatskoj i svijetu (stanje i perspektive); osnažiti kompetencije knjižničara kako bi mogli zagovarati pozicioniranje knjižnica kao relevantnih čimbenika u afirmiranju društvene pravednosti i socijalne inkluzije u hrvatskome društvu.

Izlaganja:

U prvom dijelu znanstveno-stručnog skupa izlaganja će održati prof. dr. sc. Zoran Šućur (Pravni fakultet u Zagrebu), dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof. u miru, Sanja Bunić, sociologinja i viša knjižničarka i dr. sc. Dijana Sabolović-Krajina, sociologinja i knjižničarska savjetnica.

U drugom dijelu skupa primjere dobre prakse moći će predstaviti knjižnice koja nude usluge socijalno isključenim osobama ili osobama koje su u riziku od socijalne isključenosti: djeci s teškoćama u razvoju, djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, osobama s invaliditetom, bolničkim pacijentima, starijim osobama, osobama s posebnim potrebama u ustanovama za trajnu skrb i smještaj, osobama s iskustvom života u beskućništvu, imigrantima, azilantima, nezaposlenim osobama, pripadnicima pojedinih etničkih zajednica, pripadnicima različitih seksualnih i rodnih identiteta, kao i osobama s drugim intelektualnim, razvojnim i socijalnim teškoćama.
 
Suorganizatori: Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije, Hrvatska knjižnica za slijepe u Zagrebu i Komisija za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Druga obavijest s pozivom na prijavu izlaganja i prijavnicom objavit će se u rujnu 2016.

Dodatne informacije na: info@knjiznica-koprivnica.hr.

www.knjiznica-koprivnica.hr
www.hkdrustvo.hr

(D.H.F., 18.08.2016)