poziv za prijedloge

Poziv na osmišljavanje koncepta nove knjižnične zgrade u Koprivnici


mjesto: Koprivnica

U očekivanju određivanja lokacije za novu knjižničnu zgradu i ostalih priprema za izradu projektne dokumentacije nove knjižnične zgrade, Knjižnica i čitaonica 'Fran Galović' Koprivnica u suradnji s Gradom Koprivnicom poziva sve građane da se uključe u osmišljavanje koncepta nove knjižnične zgrade pod sloganom 'Spajamo (ne)spojivo'.

Slogan izražava zajedničku nam zadaću da tijekom lipnja osmisliti koncept zgrade koja bi kao relevantno središte zajednice pored knjižnice imala i druge funkcija. One bi trebale:

zadovoljiti potrebe zajednice
imati komercijalane sadržaje
poticati ekonomski razvoj zajednice

Slogan također izražava činjenicu da nam samo mašta i kreativnost mogu biti granica u ovoj fazi izrade projektne dokumentacije nove knjižnične zgrade.  

Budući da Knjižnica i čitaonica 'Fran Galović' već sada djeluje pod sloganima knjižnica za sve i knjižnica je više od knjiga, ovo je važna prilika da građani prepoznaju potrebe u zajednici i pošalju svoje ideje i prijedloge na e-adresu: info@knjiznica-koprivnica.hr (D. Sabolov)
 

(M.K., 13.06.2016)