predavanje, tribina

Predavanje Tomislava Premerla - Memorija moderne


vrijeme: 08.06.2016. 18:30
mjesto: Preradovićeva 41, Zagreb
organizator: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske

Duštvo povjesničara umjetnosti Hrvatske poziva na predavanje teroretičara i povjesničara arhitekture Tomislava Premerla, pod nazivom 'Memorija moderne', koje će se održati u srijedu, 8. lipnja u 18:30.

Uvijek pred novim putovima i vremenom, međuratnu hrvatsku modernu kvalificiramo kao jedino pravo snažno uporište budućeg mogućeg puta, naravno ne u formalnom i doslovnom smislu, već na razini apstraktnog mišljenja, modernu vidimo kao povijesnost vremena koje živimo i koje je otvoreno pred nama.
 
Arhitekt Tomislav Premerl teoretičar je i povjesničar arhitekture. Rođen je 1939. u Zagrebu. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1969., gdje je i obranio doktorsku disertaciju (Hrvatska moderna arhitektura između dva rata – nova tradicija) 1985. godine. Radio je kao urednik za arhitekturu i likovnu struku u raznim časopisima te je kao samostalni projektant izveo više arhitektonskih djela i konzervatorskih zahvata na povijesnim sakralnim objektima. Autor je i glavni urednik nekoliko stručnih knjiga te je sudjelovao na više kritičkih arhitektonskih izložbi i samostalno izlagao vlastite crteže i pastele.
 

(L.V., 06.06.2016)