natječaj

14. međunarodni salon stripa Beograd – natječaj


prijava: 15.08.2016.
mjesto: Beograd; SKC, Srećna Galerija, Kralja Milana 48

14. međunarodni salon stripa Beograd objavljuje natječaj za sudjelovanje. Salon će se održati od 29. rujna do 2. listopada, u SKC Beograd. Rok za slanje radova je 15. kolovoza 2016.

Adresa za slanje radova:
 
            
SKC, Srećna Galerija
Salon stripa       
Kralja Milana 48
11000 Beograd, Srbija
 
Pravo sudjelovanja imaju autori svih uzrasta. Kandidat šalje rad na natječaj poštom (rad će biti prihvaćen i u slučaju da ga kandidat osobno donese). Rad treba biti u dobroj kopiji (ili originalu), od 1 do 4 table, A3 ili A4 formata.
 
Rad može biti djelo više autora (crtač, scenarist, kolorist), s tim da crtač ne može sudjelovati na natječaju s više od jednim radom. Rad može može biti prethodno objavljivan. Tema, žanr i autorski pristup nisu zadati. Ne isključuje se mogućnost prihvaćanja rada sa strip tematikom u drugim medijima (reljef, skulptura, instalacija, objekt.) Tekst u stripu može biti na srpskom ili engleskom jeziku kao i na jezicima sa bivšeg srpskohrvatskog odnosno hrvatskosrpskog govornog područja.
 
Uz rad je obavezno poslati (na računalu ili čitko, štampanim slovima, popunjenu) Prijavu, koja se može preuzeti ovdje ili dobiti u SKC-u pri predavanju radova.  Svaku rad na poleđini označiti rednim brojem (primjer: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4)  Radovi će biti žirirani za zvanične nagrade, nagrade prijatelja Salona i izložbu najuspješnijih radova.
 
Radovi koji propagiraju rasnu, vjersku, nacionalnu, osobnu, kao i druge vidove netrpeljivosti; imaju za cilj propagandu djelatnosti pravnih lica, organizacija, udruženja i pokreta; kao i radovi pornografskih sadržaja neće se uzimati u razmatranje.
 
Dodatne informacije www.salonstripaskc.rs

(R.P.B., 19.05.2016)