natječaj

Program EU Kreativna Europa – međusektorski natječaj za potporu integraciji izbjeglica: poziv na partnerstvo, Knjižnica Franceta Balantiča


prijava: 28.04.2016.
mjesto: Slovenija; Kamnik

Slovenska Knjižnica Franceta Balantiča bi se pridružila nekom od projekata koji će se prijaviti na međusektorski natječaj za potporu integraciji izbjeglica programa Kreativna Europa kao partner. Također je zainteresirana za sudjelovanje u europskim projektima suradnje koji se bave očuvanjem narodne usmene baštine i pomaganju integraciji migranata u europsko okruženje. Potencijalni partneri mogu im se javiti do 28. travnja 2016.

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik jedina je javna knjižnica na području općina Kamnik i Komenda u Sloveniji. Osim standardne knjižnične usluge knjižnica je poznata po posebnoj brizi o očuvanju lokalne usmene predaje (poput narodnih bajki i legendi) i prenošenju tog dijela kulturne baštine na mlađe naraštaje izdavanjem knjiga i organiziranjima posebnih aktivnosti, kao što su festivali i putovi bajki.
 
Knjižnica također organizira besplatne tečajeve slovenskog jezika za strance. Glavna svrha besplatnoj poduci slovenskog jezika je pomoć integriranju stranih migranata u slovenski kulturni okoliš. Sudionici se potiču na očuvanje vlastite kulture i jezika te na sudjelovanje u kulturnoj razmjeni koja je nužan dio međusobnog kulturnog prihvaćanja, razumijevanja i uvažavanja. Od početka održavanja tečajeva slovenskog jezika u 2010., sudionici su dolazili iz zemalja bivše Jugoslavije, Albanije, Sirije, Iraka, Rusije, Slovačke, Velike Britanije, Venezuele, SAD-a i Španjolske...
 
Potencijalni partneri: narodne knjižnice i neprofitne udruge iz država članica EU, Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova.

Kontakt:
Mag. Breda Podbrežnik Vukmir
Email: Breda.Podbreznik@kam.sik.si
Tel. 01 320 584

(R.P.B., 14.04.2016)