predstavljanje

Predstavljanje knjige I. 'Povijesti znanosti i prirodne filozofije u Hrvata' Žarka Dadića


vrijeme: 11.03.2016. 12:00 sati
mjesto: Dvorana Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Strossmayerov trg 14, Zagreb

U petak, 11. ožujka 2016. s početkom u 12 sati, u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Strossmayerov trg 14, Zagreb) održat će se predstavljanje prve knjige studije 'Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata (s osobitim obzirom na egzaktne znanosti)' akademika Žarka Dadića, posvećene razdoblju srednjega vijeka.

Uvodnu riječ će uputiti autor, akademik Dadić, potpredsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a o knjizi će još govoriti i dr. sc. Marijana Borić, prof. dr. sc. Željko Dugac i gospodin Damir Mikuličić, predstavnik izdavača.

Sažetak:
 
Knjiga našeg najeminentnijeg povjesničara znanosti akademika Žarka Dadića 'Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata (s osobitim obzirom na egzaktne znanosti), knjiga I. – Srednji vijek', zamišljena je kao prvi dio cjelovite povijesti znanosti i prirodne filozofije u Hrvata, koja je obrađena na nadasve stručan način, a predstavlja rezultat dugogodišnjih istraživanja autora.

Ova prva knjiga obuhvaća povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata u Srednjem vijeku, do Mohačke bitke 1526. Nju će slijediti dvije knjige koje obuhvaćaju renesansu (od 1526. do kraja 16. stoljeća) i rani novi vijek (do Karlovačkog mira 1699.). Prve tri knjige činit će cjelinu starije povijesti znanosti i prirodne filozofije u Hrvata, dok će iduće knjige obuhvaćati novija razdoblja.

Knjiga sadrži povijest svih znanstvenih područja u međusobnoj povezanosti pa se tako uz prirodnu filozofiju u njoj se obrađuje matematika, fizika, astronomija, kemija, medicina i još neka područja te donekle filozofija. Analizira se također astronomska i geometrijska struktura hrvatske arhitekture i arheoloških nalazišta. U knjizi se također obrađuje uloga znanosti u hrvatskom društvu i doprinos hrvatskih znanstvenika. Pri svemu tome se i daje kritika postojeće literature o navedenim područjima i problemima.

Objavljivanjem ovog niza knjiga naša će kulturna sredina dobiti jedinstvenu sintezu povijesti znanosti i prirodne filozofije u Hrvata kakvom se mogu podičiti rijetko koji narodi.
 
O autoru:

Žarko Dadić, akademik, matematičar i povjesničar znanosti (Split, 1930), diplomirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu matematiku godine 1954. te 1962. doktorirao na istom fakultetu iz primijenjene matematike.
Znanstvenu karijeru ostvario je u Institutu, kasnije Zavodu za povijest prirodnih, matematičkih i medicinskih znanosti HAZU. Danas je voditelj Zavoda za povijest i filozofiju HAZU.

Pod naslovom 'Marini Ghetaldi Opera' omnia objavio je cjelokupna Getaldićeva djela, (Zagreb 1968), a hrvatski prijevod šest Getaldićevih djela priredio je za tisak i popratio komentarima. Sudjelovao je i u priređivanju prijevoda na hrvatski jezik Boškovićeve 'Teorije prirodne filozofije'.

Na temelju svojih istraživanja napisao je prvu sintezu razvitka egzaktnih znanosti u Hrvata i objavio je u dva sveska pod naslovom 'Povijest egzaktnih znanosti u Hrvata'. Objavio je dvojezične hrvatsko-engleske monografije 'Ruđer Bošković'; 'Herman Dalmatin'; 'Franjo Petriš-Patricius'; zatim knjige o razvitku egzaktnih znanosti u Hrvata u pojedinim razdobljima: 'Egzaktne znanosti hrvatskoga srednjovjekovlja' i 'Hrvati i egzaktne znanosti u osvitu novovjekovlja'.

Objavio je također i sljedeće knjige: 'Razvoj matematike; Povijest, ideja i metoda u matematici i fizici'; 'Egzaktne znanosti u Hrvata u doba prosvjetiteljstva'; 'Egzaktne znanosti u Hrvata u poslijeprosvjetiteljskom razdoblju (1789-1835)'; 'Egzaktne znanosti u Hrvatskoj u ozračju politike i ideologije (1900-1960)'; 'Egzaktne znanosti u znanosti u Hrvata u doba kulturnog i znanstvenog preporoda (1835-1900)'; 'Na razmeđu civilizacija (Zapadna Europa. Bizant i islamske zemlje: tragovima povijesti znanosti i prirodne filozofije)'.

(L.V., 07.03.2016)