koncert

Svečani koncert Gudačkog kvarteta Cadenza Zagreb


vrijeme: 03.12.2015. 20 h
mjesto: Zagreb; Koncertna dvorana Muzeja Mimara

Povodom dvadesete obljetnice umjetničkog djelovanja Gudački kvartet Cadenza Zagreb održat će koncert u srijedu, 3. prosinca, u 20 sati, u Muzeju Mimara. Gosti koncerta su pijanistica Ivana Marija Vidović, klarinetist Fatos Qerimaj i kontrabasist Saša Špoljar.

Gudački kvartet Cadenza Zagreb
Krešimir Marmilić, violina
Gorjana Jurilj, violina
Petar Haluza,viola
Vinko Grubešić, violončelo
 
Program: G. F. Händel, H. Purcell, W. A. Mozart, F. Schubert, E. Elgar
 
Gudački  kvartet Cadenza Zagreb osnovao je Krešimir Marmilić 1995. godine. Nastupajući na brojnim koncertnim pozornicama i ljetnim festivalima u Hrvatskoj, Cadenza se potvrdila kao kvartet s interesantnim i kvalitetnim programima iznimne prilagodbe.

„Izvrsna glazba i zadovoljna publika“, „Suptilan program raritetnog programa“, „Profinjenost muziciranja“, „Dopadljivost kvarteta Cadenza u dvorani Piatti“, „Nastupio je Gudački kvartet “Cadenza Zagreb” koji je impresionirao vrhunskom interpretacijom djela klasične komorne glazbe..“, „Ozbiljan pristup ležernim temama“…, tek su neki naslovi osvrta kritike s koncerata gudačkog kvarteta.

Svojom sposobnošću i univerzalnošću prilagodbe, kvartet njeguje programe i za druge komorne sastave, trio, kvintet ili sekstet. Također, Gudački kvartet Cadenza Zagreb surađuje s istaknutim glazbenicima i ansamblima ali, isto tako, na svojim koncertima, daje priliku mladim glazbenicima i pjevačkim zborovima. Nakon višegodišnjih nastupa na najcjenjenijim pozornicama u zemlji, kvartet bilježi i veliki inozemni uspjeh, na gostovanju u Belgiji, u Briselu 2012, ali i na gostovanju u Bergamu 2013, u Italiji, u čuvenoj dvorani Alfredo Piatti. Gostovanjem na Kosovu 2014, Gudački kvartet Cadenza Zagreb nastavlja uspješan niz koncerata pod naslovom Glazbene iskrice, na kojima predstavlja djela hrvatskih i svjetskih skladatelja. Repertoar Gudačkog kvarteta Cadenza Zagreb obuhvaća djela predklasike do suvremene glazbe. Kvartet, kroz svoje programe, revitalizira zaboravljene skladbe i proizvodi djela suvremenih hrvatskih skladatelja. Kod najmlađe publike, vrlo su popularni edukacijski koncerti pod nazivom Glazbom kroz Europu, Klasika za mlade i Glazbena iskrica.

Od 2007. do 2014. godine, Cadenza Zagreb vrlo uspješno je održavala cikluse koncerata  u Maloj dvorani KD Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.

Danas, Gudački kvartet Cadenza Zagreb sve je više orijentiran na gostovanja izvan Hrvatske,  a sve veći broj održanih koncerata u sezoni potvrđuje njegovu vrijednost.

(R.P.B., 03.12.2015)