obavijest

Potpisivanje Kotorske inicijative


vrijeme: 25.08.2015. 15 h
mjesto: Crna Gora; Kotor

Na poziv ministra kulture Crne Gore, Pavla Goranovića, ministar kulture RH Berislav Šipuš prisustvovat će utorak, 25. kolovoza, u 15 sati, u Kotoru (koncertna dvorana Crkva svetog Duha, Ulica 1) na potpisivanju Kotorske inicijative, memoranduma o suradnji četiriju velikih regionalnih festivala: crnogorskog festivala KotorArt, slovenskog Festivala Ljubljana, makedonskog festivala Ohridsko ljeto i Dubrovačkih ljetnih igara.

Namjera potpisivanja Memoranduma Kotorska inicijativa je ostvarenje boljeg dijaloga i tješnje suradnje među festivalima te otvaranje prostora za realizaciju zajedničkih projekata i programa, razmjenu projekata i programa, kao i jačanje kulturne suradnje među zemljama potpisnicama Memoranduma.

Izvor: MInistarstvo kulture RH

(R.P.B., 25.08.2015)