izložba

Izložba restauriranih predmeta iz zbirke namještaja Muzeja Mimara


vrijeme: 16.07.2015. - 27.09.2015.
mjesto: Zagreb; Muzej Mimara, Trg F. Roosevelta 5

'Izložba restauriranih predmeta iz zbirke namještaja Muzeja Mimara', otvara se u četvrtak, 16. srpnja, u 20 sati, u Muzeju Mimara, a ostaje otvorena do 27. rujna.

Na ovoj je izložbi prikazano šest predmeta iz zbirke namještaja Muzeja Mimara, a cilj joj je posjetiteljima predočiti detalje minucioznih restauratorskih postupaka izvedenih na njima. Odabrani izlošci, popraćeni eksplikativnim panoima s radnim fotografijama svih faza restauratorskih zahvata te znanstvenih i laboratorijskih analiza, objašnjavaju postupke i detalje izrade svakoga od izloženih predmeta. Istodobno, svi izlošci upućuju i na iznimnu složenost restauratorsko-istraživačkog rada. Ti otkriveni segmenti 'nastajanja' predmeta potvrda su majstorskih dometa i pomnih postupaka u fazama njihove izrade, baš kao i čuvanja, zaštite i restauriranja svakoga od njih.
 

Izlošci pripadaju razdobljima baroka i empirea. Mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, muzejska savjetnica u Muzeju Mimara, voditeljica zbirke namještaja, autorica koncepcije izložbe, napisala je uvodni tekst. Nada Bogdanović, viša restauratorica, i Goran Petrinić, preparator u Muzeju Mimara, izveli su sve konzervatorsko-restauratorske radove na izlošcima te su suautori izložbe i autori opsežnih tekstova uz fotografije na panoima. Izv. prof. dr. sc. Vladan Desnica, voditelj Prirodoslovnog laboratorija Akademije likovnih umjetnosti, Zagreb, i doc. dr. sc. Domagoj Šatović, Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti, Zagreb, obavila su prirodoslovna istraživanja tordiranog stupa (izložak br. 3, inv. br. ATM 1701, sl. 3) suvremenim znanstvenim metodama – analizom rendgenske fluorescencije (XRF) i infracrvenom spektroskopijom s Fourierovom transformacijom (FT-IR). Svoj su rad također opisali na preglednim panoima izložbe uz prikazane tablice i grafikone. Uz izložbu je tiskan i dvojezični katalog (hrvatsko/engleski) s tekstovima svih navedenih autora. mr. sc. Lada Ratković Bukovčan

(M.K., 14.07.2015)