obavijest

Završetak dvogodišnje edukacije za menadžere u kulturnome sektoru


vrijeme: 18.06.2015.
mjesto: Zagreb; Klovićevi dvori

U Galeriji Klovićevi dvori, 18. lipnja, održava se završni seminar dvogodišnje edukacije za menadžere u kulturnome sektoru u organizaciji Ministarstva kulture RH i DeVos Instituta iz SAD-a.

Dvogodišnja edukacija za menadžere u kulturnome sektoru u organizaciji Ministarstva kulture RH i DeVos Instituta, vodećeg instituta za profesionalno usavršavanje menadžera u kulturi, započela je u listopadu 2013. godine. Prvi takav program u Hrvatskoj, koji jednaku važnost pridaje uspješnom poslovanju institucija kao i kvaliteti njihovih programa, omogućio je besplatnu dvogodišnju praktičnu i interdisciplinarnu edukaciju s ciljem povećanja kompetencija među profesionalcima u kulturnome sektoru.
 
Putem javnoga natječaja koje je provelo Ministarstvo kulture odabrano je dvadesetak kulturnih institucija i organizacija civilnoga društva iz Hrvatske: Umjetnička akademija iz Osijeka, Artizana Film, Udruga za promicanje kulture „Kulturtreger“, Udruženje hrvatskih arhitekata, Hrvatski restauratorski zavod, Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu, Domino, Eurokaz Festival, Galerija Klovićevi dvori, Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva, Lauba, kuća za ljude i umjetnost, Kazalište Mala scena, Muzej za umjetnost i obrt, Muzej suvremene umjetnosti Zagreb, Muzej Međimurja, Udruga Voda, neprofitna umjetnička organizacija, POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Kazalište Žar ptica, Gradska knjižnica Rijeka, Muzej grada Splita, Tvrđava Sv. Mihovil − Muzej grada Šibenika, Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski.
 
Edukacija se sastojala od grupnih seminara, on-line radnih grupa, individualnih konzultacija i posjeta organizacijama. U dvije godine održano je ukupno 6 seminara, 12 on-line radnih grupa, 35 posjeta organizacijama te individualni rad s konzultantima koji su vodili organizacije u njihovim projektima.

Grupni seminari obrađivali su područja umjetničkoga planiranja, institucionalnoga i strateškoga marketinga, načina financiranja projekata, a putem on-line seminara koji su pripremljeni kao podrška ravnateljima obrađivane su teme strateškoga planiranja, institucionalnoga marketinga, analize okruženja u kojem organizacije djeluju, utjecaja društvenih mreža, planiranja sponzorstva, okupljanja članstva, ciljane kampanje, crowdfundinga itd.
 
Programom se nastojalo postići jačanje prakse dugoročnoga planiranja umjetničkih organizacija, jačanje kapaciteta za upravljanje marketingom i pronalaženja izvora financiranja koji će dovesti do povećanja prihoda, osnaživanje transsektorske suradnje s drugim organizacijama, privatnim sektorom, državnim institucijama, a sve u svrhu veće efikasnosti te razvijanja okvira za održivost organizacija koje dijele sličan jezik, interese i procese planiranja i koje kao takve mogu poslužiti kao model za ostale organizacije na nacionalnoj razini.

Kombinacija predavanja, razgovora, savjetovanja i izravnih konzultacija rezultirala je pokretanjem crowdfunding kampanje, promjenom strategija, dovođenjem svjetskih inovacija u knjižnice u svrhu njihova približavanja krajnjim korisnicima, povećanjem zapošljavanja, uključivanjem muzeja u nacionalna i lokalna događanja, dugoročnim planiranjem umjetničkih organizacija u smislu kreiranja novih partnerstava i sponzorstava te razvojem novih publika.

Izvor: Ministarstvo kulture RH  

(R.P.B., 18.06.2015)