natječaj, nagrada

Prijave za 2. nagradu za kulturnu politiku i upravljanje u kulturi koju dodjeljuje ENCATC


prijava: 30.06.2015.

Europska mreža ENCATC pokrenula je poziv za podnošenje prijava za 2. ENCATC-ovu nagradu za kulturne politike i upravljanje u kulturi. Nagrada je namijenjena mladim znanstvenicima (do 35 godina) u području kulturne politike i upravljanja u kulturi iz Europe i svijeta. Rok za podnošenje dokumenata je 30. lipnja 2015.

Europska mreža centara za obuku o kulturnoj administraciji sastoji se od mreže institucija visokog obrazovanja i centara za obuku o upravljanju o kulturi.

Ova godišnja nagrada dodjeljuje se nedavno objavljenoj doktorskoj disertaciji koja se bavi, putem komparativnog i međusektorskog istraživanja u kulturi, relevantnim otvorenim pitanjima u području kulture. Nagrada je namijenjena istraživačima koji rade odmak od deskriptivnog pristupa prema komparativnom primijenjenom istraživanju.

Nagrada ENCATC-a, koja se dodjeljuje svake godine, sastoji se od prijevoda pobjedničkog doktorskog rada na engleski ili francuski i objave u seriji edukacijskih knjiga o upravljanju u kulturi i kulturnim politikama.

Međunarodnu distribuciju ENCATC-ovih publikacija  osigurava Peter Lang, međunarodna nakladnička grupa sa sjedištem u Švicarskoj koja posluje u cijelom svijetu.

Međunarodni žiri će ocjenjivati prijave i odabrati pobjednika koji će biti objavljen na ceremoniji dodjele nagrada ENCATC 25. studenog 2015. u Bruxellesu, uz Europski kulturni forum.

ENCATC sufinancira program EU  Kreativna Europa.


(R.P.B., 16.06.2015)