predstavljanje

Biserka Cvjetičanin / Kultura u doba mreža


vrijeme: 24.04.2015. 12,00
mjesto: Zagreb; Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5

U petak, 24. travnja, u 12 sati, u Muzeju Mimara, održava se predstavljanje knjige 'Kultura u doba mreža', autorice dr. sc. Biserke Cvjetičanin.

O knjizi će govoriti: prof. dr. sc. Vjeran Katunarić, recenzent, prof. dr. sc. Rade Kalanj, recenzent, Nenad Perković, urednik u Zarezu, dr. sc. Biserka Cvjetičanin, autorica uime nakladnika gđa Anita Šikić, direktorica HSN

Živimo u svijetu koji se ubrzano mijenja. Procesi globalizacije ubrzali su transnacionalnu razmjenu kulturnih dobara i usluga, migracije, mobilnost ljudi. Financijska i ekonomska kriza u prvom desetljeću novog stoljeća potaknula je nova migracijska kretanja, prvenstveno na transkontinentalnoj razini. Svjedoci smo stalnog rasta raznolikosti stanovništva, osobito u gradovima. Nove i najnovije (ili uvijek novije) tehnologije ne postavljaju upitnom samo percepciju koju imamo o svijetu, one transformiraju naš odnos prema svijetu.

Kakva je uloga kulture u tim promjenama, kako ih ona potiče, kako na njih utječe u doba mreža i umreženoga društva? Procesi koji se odvijaju od umrežavanja kultura u drugoj polovici prošlog stoljeća do umreženih kultura u ovom stoljeću obuhvaćaju protok različitih ideja i vrijednosti putem kojih se ostvaruju novi načini razmjene znanja i iskustava iz različitih kultura. Mogli bismo reći da se naš globalizirani svijet može sagledati kao mrežu različitih kultura koje u stalnim napetostima i proturječjima izražavaju potrebu za komunikacijom da bi razvijale nove vrijednosti i prakse.

O tim se izazovima govori u ovoj knjizi. Ona, između ostalog, analizira promjene koje Europska unija zagovara u svojim politikama, u pravcu jačanja mjesta kulture u europskom projektu, ali i problematizira stavove koji se prioritetno koncentriraju na ekonomski potencijal kulture i njezinu ‘realnu ekonomsku korist’, čime se postavlja pitanje koliko će pridonositi i onim drugim, općerazvojnim ciljevima, boljoj interkulturnoj komunikaciji, općem dobru i socijalnoj koheziji, smanjivanju siromaštva/jaza između bogatih i siromašnih.
Više

(M.K., 20.04.2015)