natječaj

Poziv za prijavu projekata na temu razvoja i poticanja medijske pismenosti


prijava: 27.02.2015.

Vijeće za elektroničke medije objavilo je Javni poziv za prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti. Pravo podnošenja prijave imaju fakulteti, instituti, udruge i ostale pravne osobe koje se bave djelatnošću vezanom za medije, komunikaciju i novinarstvo. Rok za prijavu je 27. veljače 2015.

Poziv je upućen cjelokupnoj akademskoj zajednici da ukoliko kroz 2015. ima predviđen projekt, održava seminar, konferenciju, predavanje i sl. čija bi tema bila razvoj i poticanje medijske pismenosti dostavi ponudu sa zahtjevom za financiranje.

Svrha sufinanciranja je jačanje uloge građana u medijskom prostoru te osvješćivanje građana o potrebi osnovnog pristupa dostupnim medijima. 

Za informacije o načinu prijave i kriterijima vrednovanja posjetite www.e-mediji.hr.

(D.H.F., 04.02.2015)