natječaj

Osnaživanje europske integracije kulturom - potpora novim načinima prijevoda odabranih TV programa diljem Europe


prijava: 24.09.2014.

Cilj je ovoga natječaja podupiranje inovativnih strategija za omogućavanje verzija prijevoda europskih kulturnih programa radi olakšane prekogranične online diseminacije kulturnoga sadržaja. 

Očekivani ishod ovog pilot-projekta podrazumijeva minimalno 600 sati online europskog audiovizualnog sadržaja različitoga predznaka, u nekoliko teritorija, kao i procjenu učinka tog istog sadržaja.

Prijedlozi moraju uključivati nelinearnu audiovizualnu medijsku uslugu ili internetski servis sa značajnim udjelom audiovizualnoga sadržaja.

Prijavitelji moraju biti registrirani u zemljama članicama Potprograma MEDIA; projekte ne mogu predlagati fizičke osobe.

Rok za prijavu: 24. rujna 2014. (do 12 sati)

Izvor: MEDIA desk
 

 

(D.H.F., 14.08.2014)