konferencija, znanstveni skup

Pamplona: VIII. Conference ’European Culture’ | Prijave


vrijeme: 16.02.2005. - 30.04.2005.
mjesto: Pamplona, Španjolska
organizator: Centro se Estudios Europeos, Universidad de Navarra, Pamplona

U Pamploni će se od 19. do 22. listopada 2005. godine održati konferencija multidisciplinarnog karaktera ’European Culture’, čiji je cilj ostvarenje foruma za dijalog i susret profesionalaca u kulturi.

Kongres je otvoren za sudjelovanje stručnjaka iz područja znanosti i umjetnosti, budući da će se baviti karakteristikama koje su zajedničke različitim kulturama kao i njihovom raznolikošću.

Organizator, Centar za europske studije Sveučilišta Navarra u Španjolskoj, odabrao je podnaslov ’Europa: susreti i granice’, dva elementa koja su u europskoj kulturi prisutni danas i oduvijek.

Svi koji se bave istraživanjem u području kulture, predavači, menadžeri iz kulture, umjetnici i drugi profesionalci, pozivaju se da predstave referat koji će biti i objavljen. Rok za prijavu je do 30. travnja 2005.

Studenti mogu prijaviti sudjelovanje u istraživačkom projektu.

Sve dodatne informacije dostupne su na 
www.unav.es/cee/viiicongre.html.

Congress Secretariat, Centro se Estudios Europeos, Universidad de Navarra,
E-31080 Pamplona, tel.+34 948 42 56 34, fax. +34 948 42 56 22, e-mail:
ebanus@unav.es