svakodnevica

Od 19. do 21. stoljeća


vrijeme: 20.05.2014.

Suradnjom Gradskog muzeja Sisak i Konzervatorskog odjela u Sisku, osmišljen je projekt Info centar industrijske baštine – Holandska kuća koji predviđa revitalizaciju starog žitnog skladišta kao centra prezentacije industrijske baštine grada i cijele regije, kao i kulturnog centra grada Siska
 
 Sisak je krenuo u revitalizaciju svoje bogate industrijske baštine. Projektom Info centar industrijske baštine – Holandska kuća predviđa se uređenje jedne od najatraktivnijih građevina Siska tzv. Holandske kuće, odnosno žitnog skladišta iz 19. st., za potrebe nekoliko gradskih ustanova – Gradskog muzeja Sisak, Gradske galerije Striegl, te Konzervatorskog odjela u Sisku.
Holandska kuća zanimljivim stepenastim pročeljem, kakva su dominirala u tadašnjoj nizozemskoj arhitekturi, odudara od ostalih građevina u gradu. Građevina se sastoji od prizemlja, tri kata od kojih je svaki oko 250 četvornih metara površine i potkrovlja.
Restauracijom građevine u prizemlju je zamišljen izložbeni prostor Gradskog muzeja Sisak sa stalnom izložbom kojom bi se prezentirala industrijska baština Siska i šire regije – od trgovine žitom na Kupi do novijeg vremena – korištenjem novih tehnologija informatizacije, različitih metoda i sredstava interpretacije, multimedije te interaktivnih tehnika. U prostoru bi bio i info-centar industrijske i kulturne baštine grada Siska.
 

Foto: MK


Jedinstvena zbirka Kraker
 
Na prvom katu predviđen je smještaj izložbenog prostora Gradske galerije Striegl, a na drugom katu uredi Konzervatorskog odjela u Sisku. U potkrovlju je predviđeno uređenje multimedijalne dvorane za održavanje radionica, seminara i sličnih programa za koje je Siščanima prostor prijeko potreban.
Na trećem katu bit će smještena Zbirka Kraker, jedna od najvrjednijih zbirki instrumenata za reprodukciju, snimanje i prijenos zvuka, kao i tonskih zapisa. Zbirka Velimira Krakera sastoji se od oko 90 radio uređaja, gramofona, fonografa i drugih tehničkih pomagala te od nekoliko tisuća ploča, koje se nalaze u postupku zaštite kao dio ove, na našem prostoru, jedinstvene zbirke. Dugogodišnjim sakupljanjem, proučavanjem i restauriranjem Velimir Kraker oformio je vrlo vrijednu zbirku čija je posebnost u tome da svi uređaji i danas funkcioniraju pa će posjetitelji moći čuti kako zvuči zapis stariji od 100 godina. U sklopu izložbenog prostora predviđena je i restauratorska radionica za tu vrstu tehničke opreme koja bi bila jedinstvena na prostoru Hrvatske.
 

Foto: MK


Oživljavanje zapuštenih industrijskih zona
 
Osim uređenja Holandske kuće projekt Info centar industrijske baštine uključuje i niz drugih aktivnosti poput obilježavanje pozicija industrijskih građevina i kompleksa te pokretanje turističke rute koja bi uključivala obilazak industrijske baštine grada Siska.
Cilj je uključiti u život grada do sada zapuštene ili izolirane, neatraktivne lokacije uz industrijske građevine i komplekse, a za koje je Gradski muzej Sisak izradio kulturno – turističku kartu industrijske baštine grada Siska. Također, u projekt je uključena i obnova riječne dizalice Granik, uređenje zelenih površina s izlošcima/sadržajima industrijske baštine od gradskog pristaništa do Holandske kuće; izrada i primjena novih ICT tehnologija interpretacije, mobilnih aplikacija, multimedije te interaktivnih tehnika; osmišljavanje i održavanje edukativnih radionica za posjetitelje na temu industrijske baštine, te organizaciju međunarodne konferencije i drugih aktivnosti povodom obilježavanja 2015. kao godine Europske industrijske i tehničke baštine.
U sklopu Dana europske baštine 2013. koje organizira Ministarstvo kulture RH, održani su, po prvi puta kao središnja manifestacija – Dani industrijske baštine grada Siska, koje je pokrenuo Gradski muzej Sisak zajedno s Konzervatorskim odjelom u Sisku i Gradskom galerijom Striegl. Tijekom manifestacije građani su upoznati s mogućnostima kvalitetnog korištenja industrijske baštine kao razvojnog potencijala grada Siska, te su objedinjeni kulturno umjetnički, znanstveno edukativni i turistički sadržaji. U Holandskoj kući postavljena je izložba Industrijska baština grada Siska, dok je u sklopu projekta Tvornica baštine Željezare Sisak, koji valorizira i kontekstualizira kulturnu baštinu bivše tvornice Željezara Sisak, organizirana druga konzervatorsko-restauratorska radionica. Radionica je održana u Parku skulptura nastalih u sklopu Kolonije likovnih umjetnika Željezare Sisak u suradnji s Umjetničkom akademijom u Splitu Odsjekom za konzervaciju i restauraciju, te je organiziran teorijsko –  umjetnički program „Interpolacije“.
 

Foto: MK


Tragom razvoja grada
 
Manifestacija Dani industrijske baštine grada Siska održat će se i u rujnu 2014. godine te će, uz organizaciju izložbe međunarodnog karaktera, biti održana predavanja i plesni performansi, kao i foto-maraton u suradnji svih gradskih kulturnih institucija grada Siska.
Industrijska baština izniman je povijesni i kulturni resurs koji je obilježio povijest grada Siska od druge polovice 19. stoljeća do danas. Grad Sisak, zahvaljujući svojoj industriji, u jednom dužem razdoblju svoga postojanja bio je važnim gospodarskim središtem. Tvornice kao što su Željezara Sisak, Segestica, Talionica Caprag (danas Rafinerija nafte Sisak) odredile su razvojni put ne samo grada Siska već i cijele županije i šire regije. Industrijska postrojenja i ostale građevine takvog tipa, osim što su utjecale na razvoj grada, obilježile su i njegov vizualni identitet. Holandska kuća također ima arhitektonsko, povijesno i kulturno značenje i, kao poseban oblik arhitekture, predstavlja spomenik vremena kada je Sisak bio na vrhuncu svoje trgovačke moći. Vizure grada iz 20-ih i 30- ih godina 20. stoljeća teško je zamisliti bez tvorničkih dimnjaka. Sisak kao gospodarsko središte od prapovijesnih razdoblja, industrije s dugom tradicijom i vrijednih primjera industrijske arhitekture ima velik razvojni potencijal.
 
Lokalnom suradnjom do europskih fondova
 
Prepoznala je to i lokalna uprava Siska koja je, u suradnji s partnerskim institucijama, izradila potrebnu projektnu dokumentaciju te je projekt Info centar industrijske baštine – Holandska kuća prijavila na natječaj „Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu“ Europskog fonda za regionalni razvoj.
Ministarstvo kulture podupire ovaj projekt te je, putem programa javnih potpora u kulturi za 2013., financirana izrada projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt), a u 2014. financiran je početak konstruktivno-građevinske sanacije prema izrađenom projektu.

(M.K., 20.05.2014)