natječaj, konferencija, znanstveni skup

Kulturni menadžment bez granica


vrijeme: 15.01.2015. - 17.01.2015.
prijava: 18.06.2014.
mjesto: Heilbronn, Njemačka
organizator: Fachverband Kulturmanagement

U siječnju 2015. godine, Udruga za kulturni menadžment u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, u suradnji s ENCATC, organiziraju 9. godišnju konferenciju, na temu 'Kulturni menadžment bez granica – internacionalizacija kulturnog menadžmenta i edukacije u kulturnom menadžmentu'. Prijave sažetaka primaju se do 18. lipnja 2014.

 a značajnim restrukturiranjem međunarodne umjetničke i kulturne razmjene, posebno zahvaljujući digitalnoj revoluciji i promjenama u europskim društvima koje su dovele do imigracija, polje kulturnog menadžmenta susreće se s izazovima usvajanja otvorenog stava i istraživanja novih pitanja. Europa je svjedočila oštrim fazama internacionalizacije kroz kolonijalnu i postkolonijalnu teoriju. Istovremeno, proživljava dinamične promjene do kojih dolazi pod utjecajem tehnologije i velikog rasta kulturnih i kreativnih industrija. Stoga je središnje pitanje ono koje se odnosi na ulogu europske kulture i međunarodne percepcije Europe.

Neka od brojnih pitanja kojima će se baviti konferencija:
- koje ključne kompetencije treba posjedovati kulturni menadžer kako bi mogao raditi kao broker između različitih kultura i sustava kulturnih vrijednosti?
- kako se budući kulturni menadžeri mogu pripremiti za zadaće u međunarodnom okruženju?
- kakvu ulogu imaju europska kulturna dobra i pristupi nacionalnog kulturnog menadžmenta u globaliziranom svijetu?
- tko posjeduje interpretativnu moć oko pitanja što izvozimo kao kulturu pa stoga i imidž o samima sebi? da li je kultura ograničena ulogom 'mekog' diplomata?

Konferencija nastoji, u konačnici, ostvariti trostruki cilj:
- kritički razmotriti obrazovanje u kulturnom menadžmentu do danas, u kontekstu širenja temeljnih zahtjeva, testirajući svježe perspektive i stječući nove inpute (npr, projekti suradnje);
- učiti od znanstvenika koji razvijaju nove pristupe kulturnom menadžmentu kroz modele u nacionalnom kontekstu koji se mogu primijeniti internacionalno, kao i od praktičara koji uspješno djeluju u međunarodnim organizacijama i na međunarodnim projektima;
- razmotriti ulogu (europske) kulture kao i one kojom se bavi zajednička vanjska kulturna politika u kontekstu globalizacije.

Prilozi na engleskom ili njemačkom jeziku trebaju se odnositi na neobjavljene projekte, bilo da su završeni ili još u uvijek u procesu. Prijavljeni tekstovi ne smiju biti dulji od 500 riječi. Kriteriji: originalnost prijedloga, metodičnost pristupa, praktična primjenjivost. Konferencija nudi dvije prezentacijske platforme: predavanja (30 minuta) te radionica i diskusija (predavanje i moderirana diskusija, može uključivati sugovornika).

Kontakt: raphaela.henze@hs‐heilbronn.de

(I.P., 07.04.2014)