natječaj, konferencija, znanstveni skup

Vrednovanje umjetničkih djela u kontekstu tržišne ekonomije – simpozij


vrijeme: 05.06.2014. - 06.06.2014.
prijava: 15.04.2014.
mjesto: Zagreb, Akademija likovnih umjetnosti, Ilica 85
organizator: Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu poziva na sudjelovanje na znanstveno - stručnom skupu 'Vrednovanje umjetničkih djela u kontekstu tržišne ekonomije: prilog razvoju tržišta umjetnina u Hrvatskoj', koji će se održati 5. i 6. lipnja 2014. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Prijave su otvorene do 15. travnja.

Skup je posvećen temi tržišta umjetnina na području likovnog stvaralaštva i trgovini likovnim radovima: slikama, skulpturama, grafikama - što isključuje dekorativne predmete, dizajn i modne predmete - kao trenutno vrlo aktualnoj temi u Hrvatskoj. Ova je tema istodobno predmet istraživanja u sklopu projekta kojeg je Akademiji odobrilo Sveučilište u Zagrebu.

Kako je Hrvatska tek pred kratko vrijeme počela primjenjivati tržišne principe liberalno kapitalističke ekonomije razvijenog tipa u društvu uopće, posve je jasno da će se u skladu s novom praksom oblikovati i tržište umjetnina. Zato je sada pravi trenutak da se u Hrvatskoj definiraju nositelji odgovornosti, principi i kriteriji donošenja mišljenja i ekspertize, institucije, pravila i ostalo koje podrazumijeva dobar model vrednovanja umjetničkih djela na tržištu.

U tom smislu pozivamo sve zainteresirane za ovu temu da zajednički promislimo i snimimo sadašnje stanje trgovine umjetninama u Hrvatskoj kako bismo došli do mogućeg najprikladnijeg modela vrednovanja likovnih radova s obzirom na specifičnosti hrvatskog društva.

Ovako široko postavljenoj središnjoj temi za orijentaciju mogu poslužiti slijedeće podteme:
- Komercijalna aktivnost na području umjetnosti;
- Odnos stvarne i tržišne vrijednosti umjetničkog djela;
- Posrednici u prodaji umjetnina;
- Problem odgovornosti u procesu autentifikacije djela;
- Kako i što prodaju galerije u Hrvatskoj, problemi u realizaciji galerijskih programa;
- Specifičnosti hrvatskog tržišta umjetnina;
- Pravni i socijalni aspekti tržišta umjetnina u Hrvatskoj;
- Trgovina umjetninama putem institucija i izvan njih;
- Umjetnine u privatnom posjedu i problem zaštite nacionalne baštine;
- Umjetnička djela kao statusni simboli;
- Procjena neprocjenjivog i precjenjivanje nevrijednog.

Prijave za sudjelovanje,  naslov i sažetak rada (do 500 znakova s razmacima) te ključne riječi (5-8) primaju se na adresu Akademije likovnih umjetnosti, Ilica 85, 10000 Zagreb (sa naznakom za skup Tržište umjetnina) ili na elektroničku adresu trziste.umjetnina@alu.hr.

Kotizacija za sudjelovanje na skupu iznosi 200 kuna. Obavijesti o prihvaćanju radova biti će poslane do 1. svibnja 2014. Jezik Simpozija je hrvatski. Recenzirani radovi biti će objavljeni u Zborniku radova znanstveno-stručnog skupa.

Za dodatne informacije molimo kontaktirajte: trziste.umjetnina@alu.hr

Organizacijski odbor znanstveno-stručnog skupa: Marcel Bačić, Ariana Novina, Enes Quien, Vera Turković, Tajana Vrhovec Škalamera.

(I.P., 19.03.2014)