natječaj, radionica, kolonija

Pisanje projektnog prijedloga - radionica


prijava: 25.03.2014.
organizator: Zaklada Kultura nova

Zaklada Kultura nova objavila je javni poziv na sudjelovanje na radionicama Pisanje projektnog prijedloga. Rok za prijavu je 25. ožujka 2014.

Radionica je otvorena za predstavnike organizacija civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti u Republici Hrvatskoj, a održat će se u okviru edukacijskog programa 'Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti u RH'.

U okviru ovogodišnjeg edukacijskog programa Zaklada će realizirati dvije trodnevne radionice za dvije različite grupe sudionika, a na svakoj radionici se očekuje 20 sudionika. Radionica za prvu grupu sudionika održat će se od 24. do 26. travnja 2014., dok će se radionica za drugu grupu održati od 08. do 10. svibnja 2014. Radionice će biti održane u Zagrebu.

Svrha edukacijskih radionica je rad na izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva kroz stjecanje vještina koje mogu primijeniti u svojim organizacijama i široj zajednici te tako bolje i konkretnije odgovoriti na dinamično okruženje. Primjenom stečenih znanja organizacije će moći diverzificirati svoje izvore financiranja.

Polaznici radionice će dobiti osnovna znanja i vještine iz dvaju područja - Osnove pisanja projekata i Izrade proračuna, u okviru kojih će biti upoznati s općom strukturom projektnoga obrasca (određivanje i formulacija problema, ciljeva, ciljanih skupina, aktivnosti/metoda i održivosti projekta) te strukturom i praktičnom izradom projektnoga proračuna (definicija i svrha proračuna, elementi svakog proračuna). Radionica neće biti temeljena na obrascima programa podrške Zaklade"Kultura nova.

Tijekom radionica koristi se participativan i interaktivan pristup (kombinacija teorije i iskustvenoga učenja prilagođenog principima učenja odraslih osoba) te različite tehnike i metode koje uključuju: kvalitetna, kratka i jasna izlaganja, različite simulacije, igre, rad na slučaju te različite druge grupne i individualne tehnike i metode. Radionica konstantno pruža okruženje za obostranu komunikaciju između trenera i sudionika te razmjenu iskustava i savjeta.

Uz osnovni trening materijal, svaka organizacija koja bude sudjelovala u radionici dobit će publikaciju 'Korak po korak do uspješnog prijedloga projekta' (Forčić, Gordana i Novota, Slađana, 2006, Zagreb, SMART - Udruga za razvoj civilnog društva) koja donosi primjere iz prakse s fokusom na male jednostavnije projekte, dajući konkretne savjete i smjernice s ciljem što jednostavnijeg usvajanja i unapređenja znanja i vještina u području pisanja projektnih prijedloga.

Radionice će provesti stručni trenerski tim Udruge za razvoj civilnog društva – SMART, koji ima višegodišnje iskustvo u izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva i rada u organizacijama civilnog društva te suradnje s javnom upravom.

Prijaviti se može najviše po dva predstavnika jedne organizacije civilnog društva (udruge ili umjetničke organizacije) koja djeluje u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. Zaklada se ne obavezuje primiti oba predstavnika.

Prilikom odabira sudionika radionice prednost će imati:
- predstavnici organizacija koje do sada nisu dobile podršku Zaklade Kultura nova;
- predstavnici organizacija koje formalno djeluju manje od 5 godina;
- osobe koje nemaju iskustvo u pisanju projektnih prijedloga;
- osobe koje su mlađe od 30 godina.

U odabiru sudionika radionice također će se voditi računa o uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti organizacija civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Sudjelovanje na radionici je besplatno, a Zaklada će svim sudionicima pokriti putne troškove (put, smještaj u dvokrevetnim sobama i prehranu). Putni troškovi bit će nadoknađeni u punom iznosu za javni prijevoz najnižih tarifa (autobus, brodski prijevoz, vlak) te za automobil u iznosu cijene jedne karte za javni prijevoz najniže tarife za istu destinaciju, odnosno u punom iznosu ako u istom automobilu putuju još najmanje dva sudionika radionice. Svi sudionici dužni su u roku od 8 dana od dana završetka radionice, na adresu sjedišta Zaklade (Frankopanska 5/2, Zagreb) dostaviti ispunjen, potpisan i ovjeren Zahtjev za nadoknadu putnih troškova, preslike putnog naloga, njegova obračuna i izvještaja s puta te preslike priloga (karata/računa). Troškovi puta će biti nadoknađeni organizacijama čiji su predstavnici sudjelovali na radionici nakon primitka navedene dokumentacije. Ako navedena dokumentacija ne bude poslana u propisanom roku i/ili ako predstavnik organizacije ne bude evidentiran na popisu sudionika, Zaklada zadržava pravo ne isplatiti troškove puta.

Prilikom prijave svaki sudionik treba navesti prioritetni termin radionice. U slučaju velikog broja prijava za isti termin radionice, Zaklada može sudionike prebaciti u drugi predviđeni termin. Prijava na radionicu podnosi se isključivo putem ispunjene e-prijavnice na mrežnim stranicama Zaklade Kultura nova.

Ispunjenu e-prijavnicu potrebno je do roka za podnošenje prijava pohraniti u elektroničku bazu Zaklade. O rezultatima Javnog poziva svi prijavitelji bit će obaviješteni najkasnije do srijede 09. travnja 2014. godine. Zaklada će obavijest o rezultatima poslati na e-adresu navedenu u e-prijavnici. Organizacije čiji sudionici bez opravdanog razloga otkažu svoje sudjelovanje na radionici tri dana prije održavanja radionice neće moći uputiti prijavu na Program podrške 2014 Zaklade Kultura nova.

(I.P., 11.03.2014)