predavanje, tribina

Rezultati novih istraživanja predromaničkih reljefa u Dalmaciji


mjesto: Zagreb; Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Preradovićeva 44

U prostorima Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, u srijedu, 29. siječnja, u 18,30 sati, u ciklusu 'Umjetnička baština u fokusu mladih znanstvenika', Ivan Josipović održava predavanje 'Rezultati novih istraživanja predromaničkih reljefa u Dalmaciji - odabrani primjeri'.

U izlaganju će se prezentirati neke nove spoznaje o predromaničkim reljefima koje su rezultat recentnih istraživanja i to uglavnom već odavno poznate ranosrednjovjekovne skulpture koja je pronađena na području sjeverne Dalmacije. Bit će riječi o dvjema novoprepoznatim klesarskim produkcijama čije je djelovanje uočeno u gradu Zadru, ali i na njemu obližnjim lokalitetima koji su tijekom 9. stoljeća bili u sastavu ranosrednjovjekovne hrvatske kneževine.

Navedena činjenica, kao i opće likovno-stilske karakteristike djela koja su navedenim klesarskim produkcijama atribuirana, bit će razlog njihove datacije u kraj 8. ili na sami početak 9. stoljeća. Osim toga, kroz tri odabrana primjera, odnosno kroz pojedine dijelove predromaničkih liturgijskih instalacija iz Galovca i Biljana Donjih kraj Zadra, te Šopota kod Benkovca, izložit će se novi zaključci do kojih se došlo njihovom detaljnom analizom i reinterpretacijom. Tako će se u slučaju lokaliteta Crkvina u Galovcu upozoriti na činjenicu da je u kasnom srednjem vijeku jedan reljef s tog položaja prenesen na drugi, ne previše udaljen lokalitet na obližnjem otoku, dok će se u slučaju drugih dvaju lokaliteta više pažnje posvetiti arhitravima i zabatima oltarnih ograda, te epigrafičkim sadržajima koji su se, uglavnom fragmentarno, na njima sačuvali. Nova interpretacija ostataka tih posvetnih natpisa donijela je nova i značajna saznanja, kako za raniju hrvatsku povijest, tako i za precizniju dataciju pojedinih već definiranih klesarskih produkcija 9. stoljeća.
 
Ivan Josipović zaposlen je kao asistent na Odjelu za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru. U završnom je postupku obrane doktorske disertacije pod naslovom Predromanički reljefi na teritoriju Sklavinije Hrvatske između Zrmanje i Krke do kraja 9. stoljeća na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

(M.K., 28.01.2014)