natjecanje

Poziv umjetnicima da se prijave na izložbu Cinemania[c]


vrijeme: 06.06.2002. - 25.06.2002.
mjesto: Galerija Multimedijalnog centra Luka, Pula
organizator: HDLU Istra, Multimedijalni centar LUKA, Pula,49. PULA FILM FESTIVAL

[ CINEMANIA[C] je medijski event / izložba planiran kao jedan od popratnih ili pridruženih programa filmskog festivala. Odvijat će se u galerijskom prostoru Multimedijalnog centra LUKA, Istarska 30, a za vrijeme održavanja 49. Filmskog festivala u Puli od 20. 7. do 26.7. 2002. ] autori projekta: Branka Benčić kustosica izložbe,Dean Bertoldi tehnička realizacija. Pozivaju se umjetnici da prijave / pošalju svoje radove (bez obzira na vrijeme njihova nastanka) koji se na bilo koji način dotiču tema filma, filmofilije i manije… radove koji se u širem smislu referiraju na nešto filmsko, koji sadržavaju određenu filmičnost kao posljedicu iskustva gledanja filmova… Rok prijave do 25.06.2002.
HDLU Istra, 49. Pulafilmfestival, te brojni djelatnici u kulturi prepoznali su zanimljivost i značaj ovog prijekta, kojim će filmski festival u Puli obogatiti sadržaj popratnih manifestacija i učiniti iskorak prema novim medijima i suvremenom izrazu, te doprinijeti animaciji grada kao festivalske sredine. Stoga će cinemania[c] poslužiti kao pilot projekt / kao medijska platforma otvorena za razvoj i nadogradnju sljedećih godina… uvod Naslov kojeg smo odabrali kao polazište izložbe naziv je jedne multimedijski prezentirane filmske enciklopedije -na CD ROMu. Služeći se već postojećim terminom, nazivom aplikacije / programa, te načina njegove prezentacije, željeli smo ukazati na slojevitost samog pojma. Jer cinemania[c] nije samo aproprijacija termina. Oslanjajući se na razine diskursa i mogučeg iščitavanja značenja, cinemania se kreće od filmske riznice do filmske manije. Veže umjetnosti i filma, veze su umjetnosti i tehnologije. Ono što je nastalo iz tog združivanja najefemernija je od svih umjetnosti - umjetnost vremena, a trag kojeg su filmovi ostavili očit je u cjelokupnoj vizualnoj kulturi. Tu pripadaju radovi nastali na iskustvu gledanja filmova kao i na filmskoj estetici koja je oblikovala jedan drugačiji pogled na svijet. Cinemania[c] je produkt društva meta-medija, koje reciklira postojeće medijske slike, te u kojem pojedino djelo funkcionira kao istraživački laboratorij u kojem se materijal sintetizira/analizira i kritički ispituje. To je "cut&paste" kultura, koja je naslijedila avangardne tehnike montaže i kolaža, te dodala tehnike sempliranja i digitalne manipulacije. Kad se citatnim obraćanjem ulazi u svijet već postojećih djela, zgušnjava se semantička mreža kulture, u kojoj pojedinačna djela stupaju u međusobne odnose, te stvaraju nove smislene cjeline, gdje se za razumijevanje jednog djela traži poznavanje nekog drugog, pri čemu je ta relacija ispunjena značenjem, i postaje proizvod neprestanog premještanja značenja. Obilježavajuæi aktivan odnos teksta kao mreže znakovnih sustava sa sustavima označiteljskih praksi (Kristeva)- u tekst (djelo) upisuju se različiti kodovi i diskurzi i on (ono) postaje poprište permutacije i transformacije drugih tekstova. Spajanje raznih znakovnih sustava (verbalnih, slikovnih…) u jednom medijskom rodu signaliziralo je novu medijsku svijest moderne, te se naglasak na estetici djela kao cjeline (zatvorenost, predmetnost, tekstualnost) pomaknuo prema estetici performacije (otvorenost, nepredmetnost, intermedijalnost). … to smo imali na umu odlučujući se za ovu izložbu Cinemania[c] se realizira pozivno i putem natječaja. poziv umjetnicima Pozivaju se umjetnici da prijave / pošalju svoje radove (bez obzira na vrijeme njihova nastanka) koji se na bilo koji način dotiču tema filma, filmofilije i manije… radove koji se u širem smislu referiraju na nešto filmsko, koji sadržavaju određenu filmičnost kao posljedicu iskustva gledanja filmova… Tematizirajući na razne naćine koncept vizualnih medija i pokretnih slika, izložba bi umjetnićki i kreativno problematizirala odnose prema filmu (igranom, eksperimentalnom, dokumentarnom), prema pojedinim filmovima /situacijama, prema žanrovima, filmskom mediju, filmskom jeziku i izražajnim sredstvima filma (kadriranje, rasvjeta, montaža…), tematizirala bi prostorno-vremenske koncepte i odnose prema društvu kroz popularnu kulturu (npr. star system…), načine gledanja (skopofilija, voajerizam, fetišizam) i prezentacije. Na razne načine, u raznim medijima vizualnog izraza i u raznim formatima (slike, fotografije, instalacije, video, animacija, scratch tapes, net.art; prezentirani na CD ROMu, VHSu, DVDu, ili hard copy verziji: fotografije, printevi, grafike, objekti…) Stvorena situacija - citatne, intertekstualne veze, prožimanje kulture, povezala bi film sa ostalim umjetnostima i sa životom, te ukazala na moguće oblike kreativnog naknadnog života filmskog djela (nakon predstave/projekcije), ukazujući na trag kojeg su filmovi ostavili u cjelokupnoj vizualnoj kulturi. Natječaj za prikupljanje radova za sudjelovanje na izložbi cinemania[c] otvoren je od 23. svibnja do 25. lipnja 2002. g. Prijavljujući se na natječaj cinemania[c] autori prilažu sljedeće:  ime i prezime autora (ili grupe…)  kratak životopis autora  naslov i kratak opis djela  kontakt adresa ( adresa, e-mail, broj telefona)  tehničke pojedinosti; format i dimenzije, kao i naznake o audio/vizualnoj prezentaciji i opremi potrebnoj za realizaciju  dodatni materijal - skice, crteži, fotografije… Kustosica izložbe će sa umjetničkim viječem pregledati pristigle radove i odabrati radove koji će ući u postav izložbe, a rezultati natječaja biti će objavljeni 1. srpnja 2002. g. na www.mmc-luka.org, kada će i autori biti pojedinačno obaviješteni. Izložbu će pratiti katalog u kojem će biti pezentirani izlagani radovi, dok će svi pristigli radovi biti arhivirani, te objavljeni na kompilacijskom CD ROM-u koji će izaći nakon izložbe. Pristigle radove vraæamo na zahtjev autora. 49. PULAFILMFESTIVAL svim sudionicima izložbe omogučava besplatan posjet svim projekcijama i dodatnim programima Festivala, dok tro¹kove prijevoza i smještaja trebaju osigurati sudionici. Moguća je pomoć pri pronalaženju i rezervaciji smještaja u Puli. Radove i popratni materijali možete predati osobno ili poslati na adresu: HDLU ISTRE ISTARSKA 30 52100 PULA, CROATIA tel: + 385. 52. 21 44 08 e-mail: hdlu.istre@inet.hr Sve dodatne informacije biti æe dostupne na www.mmc-luka.org/cinemaniac, koja će tijekom izložbe funkcionirati kao web gallery; kao i u HDLU Istre: Klara Udovičić, tel: + 385. 52. 21 44 08, e-mail: hdlu.istre@inet.hr Branka Benčić , tel: + 385. 91. 504 95 72 , e-mail: branka.b@inet.hr Dean Bertoldi, tel: + 385. 91. 317 73 71, e-mail: bertoldi@animaphysics.com