natječaj

EUNIC stipendija za menadžere u kulturi 2013


prijava: 31.03.2013.
organizator: EUNIC Cluster Croatia

U cilju identificiranja istaknutih djelatnika u kulturi u Hrvatskoj, kako iz javnog tako i iz privatnog sektora, te njihovog dugoročnog povezivanja s kulturnim institucijama iz Europske unije, EUNIC Cluster Croatia, u suradnji s Ministarstvom kulture, drugu godinu zaredom objavljuje poziv za prijave za EUNIC stipendiju namijenjenu menadžerima u kulturi. Rok prijave istječe 31. ožujka 2013. godine.

Cilj je stipendije, namijenjene menadžerima u kulturi u razvojnoj fazi karijere, poduprijeti boravak u kulturnoj instituciji zemlje članice EU, prema odabiru samog kandidata u trajanju do najviše jednog mjeseca. Tako uspostavljen kontakt trebao bi imati za posljedicu trajne oblike suradnje s institucijom domaćinom. Kandidata za EUNIC stipendiju odabrat će selekcijska komisija EUNIC-a.

Uvjeti za prijave / projektne prijedloge:
- prijavu podnosi menadžer u kulturi u razvojnoj fazi karijere, iz privatnog ili javnog sektora, poželjno do 35 godina starosti, koji je aktivan upravljanju/vođenju kulturne djelatnosti/ustanove u Hrvatskoj (priložiti životopis na jednoj stranici);
- prijava se treba odnositi na uspostavljanje novih kontakata/odnosa s institucijom – a ne na prethodno uspostavljene kontakte;
- obuhvaća boravak u relevantnoj kulturnoj instituciji u razdoblju od najmanje dva tjedna, a najviše mjesec dana, koji će se završiti do kraja prosinca 2013. godine;
- potrebna je pismena suglasnost kulturne institucije iz države članice EU, kojom se potvrđuje spremnost da prihvati stipendista te osigura pristup potrebnim resursima neophodnim za uspješno odvijanje programa boravka;
- potrebno je obrazložiti kako će boravak u kulturnoj instituciji dovesti do dugoročnih rezultata kao što je trajna produktivna suradnja;
- potrebno je priložiti financijski plan s doprinosom EUNIC-a u visini do 2.000 EUR;
- poželjno je da postoje i drugi izvori potpore, primjerice od strane institucije domaćina, bilo u novcu ili naravi, ali to nije uvjet.

Nakon završenog boravka stipendist i institucija domaćin će izraditi evaluacijski izvještaj u dogovorenom obliku.

Prijave molimo slati s naznakom 'EUNIC Cultural Fellowship 2013' na sljedeću adresu:
Georg Christian Lack
Direktor Austrijskog kulturnog foruma  / glasnogovornik EUNIC-a
Gundulićeva 3
10000 Zagreb

(I.P., 04.02.2013)