predstavljanje

U Zadru predstavljena platforma 'Okret potpora'


vrijeme: 15.01.2013.
mjesto: Zadar

Oformljeni u suradničku platformu naziva 'Okret potpora' na sastanku s upraviteljicom Zaklade Kultura nova, Deom Vidović, održanom u Zadru u klubu Acme, predstavnici osam zadarskih udruga: Zadar snova, Šigureca, Teatro Verrdi, Eko Zadar, Zadarski plesni ansambl, Teatar Dragon, Mavena i Porat, predstavili su plan aktivnosti platforme u 2013. godini.

(Predstavnici nezavisnih organizacija aktivnih na zadarskoj kulturnoj sceni ovih su dana potpisali sporazum o suradnji s nacionalnom Zakladom Kultura nova.)

U rad platforme kao stručni suradnici uključeni su Željka Tonković i kolege s Odjela za sociologiju Filozofskog fakulteta, a platforma poziva na pridruživanje organizacija i partnera kao i drugih platformi.

Kao glavni problem građanske kulturne scene ističe se neprepoznavanje civilnog društva kao društveno-ekonomskog kapitala zajednice i nedostatak strateškog promišljanja ulaganja u kulturu, neadekvatna valorizacija rada nezavisnih organizacija i nepostojanje autonomnih prostora za produkciju i izvedbu suvremenog kulturnog i umjetničkog sadržaja.

Ciljevi platforme, puna afirmacija nezavisne scene i suvremenih umjetnosti u kulturno tkivo grada; promocija i uvažavanje doprinosa nezavisnih organizacija kao vitalnih aktera u kreaciji društvenog života, argumentirani su u nacionalnim razvojnim strategijama, te strateškim prioritetima Ministarstva kulture i kulturnim politikama Europske unije. Platforma 'Okret potpora' svojim će djelovanjem aktualizirati poziciju i ulogu nezavisne kulturne scene grada te važnost prepoznavanja suvremene kulture i umjetnosti kao razvojnih  resursa.

(R.P.B., 16.01.2013)