novo izdanje

Journal of Cultural Management and Policy – novi broj


organizator: ENCATC

ENCATC, europska mreža za kulturni menadžment i edukaciju o kulturnoj politici objavila je novi broj online časopisa - Journal of Cultural Management and Policy (Volume 2, Issue 2). Časopis donosi pet priloga o kulturnom menadžmentu i politikama iz Japana, Italije, Rusije, Španjolske i Velike Britanije, a dostupan je za besplatno preuzimanje.

Najnoviji broji časopisa Journal of Cultural Management and Policy nastoji potaknuti raspravu o temama kulturnog menadžmenta i kulturne politike među znanstvenicima, edukatorima, kreatorima kulturnih politika i kulturnim menadžerima. Časopis predstavlja jedinstvenu platformu za multidisciplinarnu debatu te nudi nove perspektive među istraživačima koji žele povezati teoriju i praksu na području kulturnog sektora.

Prvi tekst predstavlja raspravu iz Španjolske, koji predlaže pristup kulturi kao vrijednom iskustvu slobodnog vremena te daje pregled osnovnih karakteristika kulturnih iskustava iz perspektive studija slobodnog vremena. Idući prilog dolazi iz Rusije, od autora koji je provodio opširna istraživanja u Velikoj Britaniji, a retoriku digitalne diplomacije sagledava u okviru međunarodne politike i transformacije diplomatskog diskursa.

Nadalje, čitateljima se daje uvid u kazališni menadžment u Japanu gdje se sustav subvencija zamjenjuje pluralnim financiranjem. Kazališnim menadžmentom bavi se i idući članak, koji predstavlja mogućnosti i kritičke točke uvođenja mjernog sustava izvedbi u talijanska kazališta. Konačno, časopis zatvara informativni prilog o ekonomskoj krizi i digitalnoj budućnosti i trendovima politika i kulturnog sektora u Velikoj Britaniji.

Journal of Cultural Management and Policy (Volume 2, Issue 2) - PDF

(I.P., 14.01.2013)