natječaj, seminar

Europske mogućnosti financiranja - poziv


vrijeme: 18.10.2012. - 21.10.2012.
mjesto: Rovinj

U Rovinju se, od 18. do 21. listopada, organizira idući kolegij Europske mogućnosti financiranja, koji se održava u sklopu 2. izdanja programa Master of Technologies for the Development of European Projects.

Cilj programa je omogućiti sveobuhvatno razumijevanje svih mogućnosti financiranja u Europi (programi zajednice, strukturni fondovi, IPA program za Zapadni Balkan).

50% popusta na kotizaciju ostvaraje se ako postanete član mreže My Europa i prijavite se do 12. listopada za sudjelovanje.

Kolegij (20 sati predavanja, 4 ECTS-a) obuhvaća sljedeće teme:
- budućnost kohezijske politike za EU: prema programiranju za period 2014. – 2020 – Europe 2020;
- strukturni fondovi, kohezijski fondovi, reforma zajedničke agrikulturne politike u EU Fondu solidarnosti;
- pregled europskih programa izravnog financiranja: FP7; CIP; Horizon 2020; LLP; okoliš, energija, potrošnja, zdravlje, pravo, međunarodna suradnja, uvjeti rada, građanstvo i mladi;
- Instrumenti za IPA-u i druge EU programe dostupne za Zapadni Balkan;
- individualni rad na platformi My Europe kojeg vodi EPA - European Projects Association;
- put po Istri, 21. listopada – posjet infrastrukturi koja je financirana kroz europske projekte.

Predavači:
- Roberta Mancia, predavačica na European Academy for Education and Social Research, odvjetnica u Italiji, sa stručnim iskustvom u pravnim poslovima vezanim za europsko istraživanje pravnih politika, programa i upravljanja s posebnim naglaskom na sektor bio ekonomije koja se zasniva na znanju (Knowledge Based Bio Economy - KBBE).

- Anita Klanac, predavačica na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, vlasnica konzultantske tvrtke Sensum Ltd, sa širokim iskustvom u pisanju prijedloga i pripremi strateških dokumenata, studija provedljivosti, analiza vrijednosti u različitim projektima: Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Rijeci; razvojni program Ujedinjenih naroda – energetska učinkovitost u građevinskom sektoru, projekti financirani EU fondovima – Regionalna razvojna agencija Porin u Rijeci.

Prijavnica

(I.P., 10.10.2012)