izložba

Izložba skulptura Anđelka Odaka


vrijeme: 26.09.2012. - 11.10.2012.
mjesto: Zagreb; Izložbeni salon Izidor Kršnjavi, Trg maršala Tita 11

U Izložbenom salonu Izidor Kršnjavi, u srijedu, 26. rujna, u 19 sati, održat će se otvorenje izložbe skulptura u drvu, kamenu i terakoti akademskog kipara Anđelka Odaka. Izložba ostaje otvorena do 11. listopada.

'Reljefi i skulpture Anđelka Odaka obraćaju se našemu doslovnome zoru, ali jednako tako pozivaju i na simboličku interpretaciju. Dubeći snagom linije zbitu glinu, on oslobađa ne samo likovnu imaginaciju zapretenu u tromoj tvari već pokreće i temeljne simboličke odnose začete u nestalnoj materiji. Tijek upisane linije nije samo topografska činjenica, on je ujedno, organska, biološka, psihološka i duhovna činjenica. Let mušice ili pčele, kretanje elektrona, gibanje meditativnog unutarnjeg zora, sve su to simboličke geste podnesene za uprizorenje metafizičkih stanja i pojava (Pashalno otajstvo, Meditacijski objekti, Epifanija, Drvo života). Iako iskazane u konačnim dimenzijama nevelikih glinenih pločica, te su kretnje potencijalno beskonačne. One nastoje usmjeriti pažnju na lutajući pokret duha, kojeg je putanja jednako bezgranična kao i ona po kojoj se kreće sićušni elektron.

Od patosa pretenzije za sveobuhvatnošću, Odak se čuva reduktivnim pristupom, škrtošću izražajnih sredstava. Tamo gdje prestaje autorova intencija, nastupa govor same tvari: drveta, terakote i kamena. Upotrijebljeni materijal su-oblikuje kiparevu misao, verificira njegovu težnju da ideje otjelovi u poredak tvarnih oblika. Na taj način Odak, čini se, traga u svojim skulpturama za onim mjestom u kojem se susreću misao i tvar; za onim dragocjenim trenutkom u kojem riječ silazi u tijelo.

Tragajući za nepromjenjivim unutarnjim svojstvima pojavnih oblika, polaže povjerenje u materiju i njenu samosvojnu narav, spajajući tako pojedinačno i opće. Obrađujući malene glinene parcele on tako kultivira arhetipsku parcelu - unutarnji vrt. Ujevićeva sintagma ne bi imala svoj izvorni poetski doseg da i sama u tkivu jezika nije urezala vitalnu crtu – zaorala brazdu stiha.' Jagor Bučan

Anđelko Odak rođen je 1967. u Bračeviću (Splitska zagora). Na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti diplomirao je kiparstvo 2001. godine u klasi profesora Stipe Sikirice. Izlaže od 2004., a ovo mu je deseti samostalni nastup. Za svoj je rad višekratno nagrađivan.

(M.K., 25.09.2012)