predstavljanje

Program Kultura 2007 – 2013 – Info dan u Svetvinčentu


vrijeme: 23.07.2012. 10,00
mjesto: Svetvinčenat
organizator: Služba za kulturnu kontaktnu točku Ministarstva kulture / Festival plesa i neverbalnog kazališta Svetvinčenat

U sklopu Festivala plesa i neverbalnog kazališta Svetvinčenat, u ponedjeljak, 23. srpnja,  s početkom u 10 sati, u organizaciji Službe za kulturnu kontaktnu točku Ministarstva kulture, održat će se seminar programa Europske unije Kultura 2007. – 2013.

Program Kultura namijenjen je svim javnim i privatnim institucijama iz područja kulture te im pruža mogućnost sufinanciranja projekata u kojima do sada s europskim kolegama sudjeluju već brojni hrvatski projektni partneri odnosno hrvatske institucije iz područja kulture. Program pruža širok spektar suradnje i aktivnosti na europskoj razini, a seminar će pružiti informacije o vrstama projekata, načinu prijave, partnerstvima u projektima kao i načinu ispunjavanja prijavnice.

Na samom početku seminara sudionike će pozdraviti umjetnička direktorica Snježana Abramović Milković, nakon čega će Martina Borovac Pečarević, voditeljica Službe za kulturnu kontaktnu točku predstaviti program Kultura 2007.-2013. i najaviti novi program EU za kulturni i audiovizualni sektor pod nazivom Kreativna Europa. Mladen Špehar, također iz Službe za kulturnu kontaktnu točku Ministarstva kulture iznijet će detaljnije propozicije sudjelovanja u programu, odnosno objasniti tehničke aspekte projektnog rada od načina ispunjavanja prijavnica za sudjelovanje u projektima, pisanja projekata zajedno s partnerima do slaganja troškovnika te će predstaviti programsku aktivnost 1.3.6. koja se odnosi na potporu europskim kulturnim festivalima.

Više informacija o samoj realizaciji i praksi provođenja i sudjelovanja u projektu doznat ćete od iskusnih koordinatora u projektima -  Gordane Vnuk, umjetničke ravnateljice Eurokaza i Davora Miškovića, predsjednika udruge Drugo more.

Program:

10,00 – 10,10 - Pozdravna riječ: Snježana Abramović Milković, umjetnička ravnateljica Festivala
10,10 – 10,40 - Predstavljanje programa Kultura 2007. – 2013.: Martina Borovac Pečarević, Kulturna kontaktna točka, Ministarstvo kulture
10,40 – 11,30 - Pisanje i prijavljivanje projekata i ispunjavanje prijavnice za sudjelovanje u Programu / Programska aktivnost 1.3.6. - Potpora za europske kulturne festivale: Mladen Špehar, Kulturna kontaktna točka, Ministarstvo kulture
11,30 - 11,50 - Pauza za kavu
11,50 -12,45 - Predstavljanje primjera uspješne prakse sudjelovanja u programima EU Kultura 2007. - 2013 / pitanja sudionika : Gordana Vnuk, Eurokaz / davor Mišković, Drugo More
12,45 -13,00 - Najava novog programa EU za kulturu i AV sektor Kreativna Europa: Martina Borovac Pečarević, Kulturna kontaktna točka, Ministarstvo kulture

Sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prijavu na mail: ccp@min-kulture.hr.

(M.K., 03.07.2012)