natječaj

Natječaj za izradu suvenira grada Krka


prijava: 01.05.2012.
organizator: Turistička zajednica grada Krka

Turistička zajednica grada Krka raspisuje natječaj za prijavu rješenja suvenira koji će biti označen posebnom markicom, te prezentiran u novom prostoru Turističko-informativnog centra smještenom u gradu Krku. Autori/proizvođač odabranih suvenira biti će nagrađeni posebnim priznanjem, a prijave traju do 1. svibnja.

Natječaj je javan, a pravo sudjelovanja na njemu imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane, odnosno s prebivalištem na području Republike Hrvatske.

Suvenir bi trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili kulturalnog nasljeđa grada i/ili otoka Krka, odnosno prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu.

Prijavljeni suveniri mogu biti umjetnine i umjetnički predmeti, umjetničko-obrtnički i gastro proizvodi, odjevni i uporabni predmeti te grafički materijali i multimedija (foto-audio-video dokumentacija). Ukoliko se radi o umjetninama, umjetničkim predmetima i umjetničko-obrtničkim proizvodima prednost će imati ona rješenja načinjena od ekološki prihvatljivih i za ovo podneblje karakterističnih materijala: kamena, drva, keramike, gipsa, metala, tekstila, stakla, voska, slame, papira itd. Prijavljeni suveniri mogu biti predmeti umjetničke i/ili uporabne vrijednosti.

Svaki autor/proizvođač može prijaviti najviše tri rješenja suvenira. Suvenire je potrebno dostaviti u naravi, ukoliko je potrebno u primjerenom pakiranju, te obvezno uz priloženu ispunjenu Prijavnicu. Pravovremeno prispjela rješenja ocjenjivati će peteročlano Stručno povjerenstvo imenovano od strane Turističke zajednice Grada Krka.

Neki od kriterija za vrednovanje suvenira su sljedeći: autentičnost, kvaliteta, prezentacija, estetika, skladnost, ekologija, cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti grada i/ili otoka Krka.

Obzirom na kvalitetu prijavljenih rješenja, Stručno povjerenstvo donijeti će odluku o odabiru suvenira koji će uz izlaganje u prostoru Turističko-informativnog centra steći pravo nošenja markice s pripadajućim logom i oznakom.

Prijavljeni suveniri koji ne budu izabrani vratiti će se autorima/proizvođačima. Turistička zajednica grada Krka zadržava pravo da odabrane suvenire koristiti u vlastitim promidžbenim aktivnostima. Turistička zajednica grada Krka zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja i snošenja troškova ili drugih novčanih i ostalih eventualno nastalih posljedica.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će dostavljena svim sudionicima natječaja u pisanom obliku, te objavljena sa službenim Internet stranicama Turističke zajednice grada Krka i Grada Krka. Sudjelovanjem na natječaju svi sudionici neopozivo prihvaćaju njegove uvjete.

Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je (osobno ili poštom) dostaviti na sljedeću adresu:
Turistička zajednica grada Krka
Vela Placa 1/1
51500 Krk
s naznakom: Za natječaj za prijavu rješenja suvenira

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na broj telefona: 385 (0)51 221 414.

(I.P., 23.03.2012)