natječaj

OP IPA SI-HR 2007.-2013. – poziv


prijava: 16.04.2012.

Ured Vlade Republike Slovenije za lokalnu samoupravu i regionalnu politiku (Upravljačko tijelo) i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Nacionalno tijelo) pozivaju na podnošenje projektnih prijedloga za prekograničnu suradnju između Slovenije i Hrvatske. Rok za predaju prijava je 16. travnja 2012. godine.

Strateški cilj programa je podupirati i poticati održivi razvoj prekograničnog područja između Slovenije i Hrvatske što će se postići povećanjem konkurentnosti ključnih sektora i potporom suradnje između različitih sektora (turizam, razvoj malog i srednjeg poduzetništva), kao i zaštitom prirode i okoliša, te kulturne baštine za dugotrajni održivi razvoj.

Ukupna IPA alokacija namijenjena za 3. poziv iznosi 10.817.946 eura. Projekti prihvatljivi za sudjelovanje u programu su oni čiji ukupni zahtijevani iznos IPA sredstava iznosi od 75.000,00 eura do 1.000.000,00 eura za 1. prioritet (Ekonomski i društveni razvoj)  te od 75.000,00 eura do 1.500.000,00 eura za 2. prioritet (Održivo upravljanje prirodnim resursima).

Projektni partneri moraju ispuniti najmanje jedan od kriterija prekogranične suradnje: zajednički razvoj, zajednička provedba, zajedničko zapošljavanje i zajedničko financiranje. Iz programa se mogu sufinancirati samo prihvatljivi troškovi, pri čemu sufinanciranje Zajednice iz IPA sredstava može iznositi najviše 85% javnih sredstava.

Programsko područje prekogranične suradnje IPA Operativnog programa Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. uključuje sljedeće teritorijalne jedinice razine NUTS 3:
- u Republici Sloveniji: Pomurska, Podravska, Savinjska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko-kraška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska regija (pridrženo područje);
- u Republici Hrvatskoj: Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska, Zagrebačka, Karlovačka, Primorsko-goranska, Istarska županija, Grad Zagreb (pridruženo područje).

Prihvatljivi kandidati i partneri:
- tijela regionalne i lokalne samouprave;
- javna tijela te s njima izjednačena tijela kao što su fondovi, ustanove ili agencije koje je osnovala država ili jedinica lokalne samouprave, ustanove za istraživanje i razvoj, ustanove za obrazovanje i osposobljavanje , ustanove zdravstvene zaštite, institucije za zaštitu prirodne i kulturne baštine, lokalne i regionalne agencije za razvoj itd.
- nevladine organizacije poput udruga, zaklada;
- trgovačke, poljoprivredne, obrtničke i industrijske komore te klasteri registrirani kao neprofitne pravne osobe;
- pravna tijela utemeljena privatnim pravom s neprofitnim statusom i svrhom djelovanja kao što su društva, lokalne i regionalne razvojne agencije registrirane kao tvrtke, lokalne turističke organizacije, organizacije za obrazovanje, privatne ustanove itd.

Projekti prihvatljivi za sudjelovanje u programu su oni čije je trajanje do 15 mjeseci od datuma odluke Zajedničkog odbora za praćenje o odobrenju projekta. Na projekte s područja kulture izričito se odnose mjera 1.1. Programa Turizam i ruralni razvoj, mjera 1.3. Društvena integracija i mjera 2.2. Očuvanje zaštićenih područja, ekološki značajnih područja i kulturne baštine.

(I.P., 13.02.2012)