novo izdanje

Zavičajne zbirke u narodnim knjižnicama - zbornik radova


vrijeme: 02.02.2012.

Ovih je dana objavljen Zbornik radova - Zavičajne zbirke u narodnim knjižnicama sa 7. savjetovanja za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj.

U brojnim hrvatskim narodnim knjižnicama postoje vrijedne zbirke zavičajne građe koje vjerojatno nisu dovoljno poznate širem krugu istraživača hrvatske kulturno-povijesne baštine, među kojima možemo istaknuti varaždinsku zavičajnu zbirku Varasdiniensia pri Gradskoj knjižnici i čitaonici Metel Ožegović, bjelovarsku Bjelovariana pri Narodnoj knjižnici Petar Preradović, fond Hrvatske čitaonice sela Kuti u Gorskome kotaru, zavičajnu zbirku pri zadarskoj Narodnoj knjižnici, zbirku Zagrabiensia pri Gradskoj knjižnici i druge.
 
Zbornik na jednome mjestu okuplja radove, odnosno izlaganja sa stručnoga skupa koji donose opis fondova zavičajnih zbirki u svrhu njihova davanja na uvid svekolikoj stručnoj i ostaloj zainteresiranoj javnosti te je svojevrstan pregled građe vrijedne za istraživanje povijesti, kulture, običaja pojedinih hrvatskih krajeva i mjesta.
 
Građu zavičajnih zbirki, kao bitnu hrvatsku kulturno-povijesnu odrednicu, čini knjižna i neknjižna građa, tradicionalna i elektronička, analogna i digitalna u fondu hrvatskih narodnih knjižnica koja je tematski i/ili autorski vezana za određeno zemljopisno područje.
 
Važno je istaknuti da su brojni projekti digitalizacije zavičajne pisane baštine, dijelom opisani i u ovdje zastupljenim radovima, poticaj njezinoj zaštiti, široj dostupnosti i vidljivosti, a tomu će nadamo se pridonijeti i ovaj Zbornik. (NSK)
 

(D.H.F., 02.02.2012)