obavijest

Umro akademik Miroslav Šicel


vrijeme: 25.11.2011.
mjesto: Zagreb

Akademik Miroslav Šicel, istaknuti povjesničar hrvatske književnosti, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, preminuo je u petak u Zagrebu u 86. godini. Posljednji ispraćaj akademika Šicela bit će na zagrebačkom groblju Mirogoj, 29. studenoga, u 13.50 sati.
 
Miroslav Šicel (Varaždin, 16. kolovoza 1926.) diplomirao je 1950. na studiju jugoslavenskih jezika i književnosti te ruskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zatim je nekoliko godina službovao kao srednjoškolski profesor na trima zagrebačkim gimnazijama.
 
Godine 1957. izabran je za asistenta na Katedri za noviju hrvatsku književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je 1962. doktorirao tezom o Franji Kišu. Godine 1974. imenovan je redovitim profesorom na istoj Katedri. Od 1973. do umirovljenja bio je šef Katedre za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 
Boravio je na specijalizaciji za metodologiju proučavanja književnosti kod profesora Markiewicza u Krakowu, a kao gost profesor predavao na Slavenskom institutu u Kölnu. Po pozivu hrvatsku je književnost predavao na mnogim europskim sveučilištima (Moskva, Lenjingrad, Budimpešta, Istočni Berlin, Krakow, Mannheim, Köln, Kopenhagen, Warszawa, Göttingen, Leipzig, Giessen).
 
Bio je direktor Instituta za književnost Filozofskog fakulteta, predsjednik Hrvatskog filološkog društva, predsjednik Saveza slavističkih društva Jugoslavije, te dugogodišnji predsjednik Kajkavskoga spravišča. Bio je član uredništva časopisa Croatice i Filologije.
 
Za redovitog člana HAZU u Razredu za književnost izabran je 1997. Od 2003. bio je voditelj Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije u Varaždinu.
 
Za knjigu Programi i manifesti u hrvatskoj književnosti nagrađen je nagradom "Božidara Adžije" (1974.), a za životno djelo nagradom "Davorina Trestenjaka" (1986). Odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1999.) te je izabran za počasnog doktora Sveučilišta u Rijeci (2001). Akademik Miroslav Šicel dobio je Nagradu za životno djelo Grada Varaždina (2005.).
 
Najznačajnija djela akademika Miroslava Šicela su "Pregled novije hrvatske književnosti", "Književnost moderne", "Hrvatska književnost" i zasebne monografije (Matoš, Gjalski, Kovačić).
 
Opus akademika Miroslava Šicela zaprema impozantnu biblioteku djela koja ga potvrđuju kao izuzetno agilna i plodna književnoznanstvenog djelatnika i profesora. Dakako, ovome valja dodati i brojne generacije studenata koje su slušale njegova predavanja i učile iz njegovih knjiga. (Izvor: Hina)
 

(D.H.F., 25.11.2011)

Tagovi: miroslav šicel