djeca, mladi, audicija

Dramski studio Hrvatskog doma Vukovara - audicija


vrijeme: 25.09.2011. 16 h
mjesto: Vukovar; Hrvatski dom Vukovar, J. J. Strossmayera 20

U nedjelju, 25. rujna, u 16 sati, u Hrvatskom domu Vukovar održat će se audicija i upis u dramski studio za djecu i mlade od 7 do 14 godina starosti, koji uskoro počinje s radom. Voditeljica je Lidija Helajz, glumica Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića iz Osijeka.

Lidija Helajz glumica je i lutkarica Dječjega kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku. Dobitnica je nekoliko nagrada na SLUK-u te je samostalno i u suradnji režirala dječje predstave te vodila dramsku radionicu za djecu.

Informacije na tel. +385 32 450 678
Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar
J. J. Strossmayera 20, p.p. 70
32 000 Vukovar

(R.P.B., 23.09.2011)