smotra, revija

34. susreti zagrebačkih glazbenih amatera


vrijeme: 14.02.2011. - 28.02.2011.
organizator: Centar za kulturu Trešnjevka, Zagrebački glazbeni podij

Zagrebački glazbeni podij i Centar za za kulturu Trešnjevka pozivaju na pirjave za 34. susrete zagrebačkih glazbenih amatera.

Prijavnica

Propozicije

Ansambli se za Susret prijavljuju putem prijavnice. Propozicije i prijavnica mogu se naći na internet stranici www.cekate.hr .
Ispunjenu prijavnicu potrebno je poslati na adresu organizatora (poštom, e-mailom ili osobno dostaviti) najkasnije do 28. veljače 2011. godine. Prijave koje stignu poslije navedenog datuma neće biti razmatrane.

Uz prijavnicu potrebno je priložiti notni materijal:
-    za 1. kategoriju – tri (3) primjerka fotokopija partitura svih skladbi (notni materijal mora biti originalnog izdanja ili autorski primjerak),
-    za 2. kategoiju – jedan (1) primjerak svih skladbi;
Pored toga svi ansambli trebaju priložiti:
-    kraći životopis zbora i dirigenta (ukupno do 15 redaka teksta, poželjno e-mailom – Word doc.):
- točan naziv ansambla (društva);
- godina osnutka;
- podaci o eventualnim promjenama naziva u prošlosti;
- imena dosadašnjih dirigenata (umj. voditelja);
- važniji nastupi, nagrade, snimke;
- podaci o sadašnjem dirigentu.

Organizator će naknadno obavijestiti sve prijavljene ansamble o daljnjim pripremama Susreta.
 

(J.V. www.mic.hr, 14.02.2011)