seminar

Seminar edukacije za kulturni turizam - Novigrad


vrijeme: 13.10.2010. 10,00
mjesto: Novigrad; Muzej Lapidarij, Veliki trg 8/a
organizator: Hrvatska turistička zajednica Ured za kulturni turizam / Turistička zajednica istarske županije / Turistička zajednica grada Novigrada

U srijedu, 13. listopada, s početkom u 10 sati, u Muzeju Lapidarium u Novigradu, započinje seminar edukacije za kulturni turizam na temu 'Destinacijski menadžment u funkciji razvoja kulturnog turizma – u praksi'. Predavač je dr. Edvin Jurin, izvršni direktor McCann Ericson Hrvatska i Festivala oglašavanja Festo. Ovaj seminar je organiziran radi povezivanja kulturne i turističke branše s ciljem razvoja kulturnog turizma

(M.K., 12.10.2010)