predavanje, tribina

Predavanje "Bivši domaći - tzv. balkanska kultura u Sloveniji poslije 1991."


vrijeme: 10.12.2003. - 10.12.2003.18 h
mjesto: Filozofski fakultet, I. Lučića 3, Zagreb
organizator: Hrvatsko semiotičko društvo, Klub Hrvatskog etnološkog društva i Odsjek za etnologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Izlaganje dr. sc. Mitje Velikonja (Fakulteta za družbene vede, Ljubljana) pod nazivom "Bivši domaći - tzv. balkanska kultura u Sloveniji poslije 1991." održat će se u srijedu 10. prosinca u 18 sati na Filozofskom fakultetu, soba A 001.
Mitja Velikonja je istraživač i izvanredni profesor sociologije kulture na Fakultetu društvenih znanosti u Ljubljani, te gostujući profesor na Europskom institutu pri Jagielonskom sveučilištu u Krakovu (2001.-2003.). Dosad je objavio dvije knjige na slovenskom – Masade duha: razpotja sodobnih mitologij (1996) i Bosanski religijski mozaik (1998) – i knjigu na engleskom jeziku Religious Separation and Political Intolerance in Bosnia-Herzegovina (Texas A&M University Press, 2003), a četrdesetak znanstvenih i stručnih radova objavio je u slovenskim i inozemnim (američkim, poljskim, madžarskim i bosanskim) časopisima. Gostovao na Sveučilištima u Krakovu, Londonu, Berlinu, Parizu, Gorici, Lundu i Rzeszowu (Poljska). Član uredništva Časopisa za kritiko znanosti i časopisa Bal Canis. SAŽETAK IZLAGANJA: U predavanju ću pokušati analizirati jedan od najzanimljivih, ali ujedno i malo istraživanih (sub)kulturnih fenomena, koji su se pojavili u Sloveniji u kontekstu drastično promijenjenih okolnosti u proteklom desetljeću, naime tzv. "balkansku kulturu". Kao svaka kulturna produkcija, ona obuhvaća tri osnovna elementa: tradiciju (inerciju, nostalgiju), inovaciju (i samoopredjeljenje) i subverziju (provokaciju). U tom vremenu ona se transformirala iz stigmatizirane u afirmiranu, iz subkulturne u priznatu, iz marginalizirane u medijsku i tržišno uspješnu kulturnu produkciju. Kao takvu smatram je jednom od značajnih sastavnica multikulturalne dinamike u suvremenoj Sloveniji. U predavanju ću predstaviti neke od najvažnijih elemenata ove kulturne produkcije (u javnom i medijskom diskurzu, u glazbi, filmu i televiziji, u medijima, jeziku i ikonografiji).