izložba

Opatija – dvije arheološke izložbe


vrijeme: 18.05.2010.
mjesto: Opatija; Hrvatski muzej turizma, Park Angiolina 1, Umjetnički paviljon Juraj Šporer
organizator: Arheološki muzej u Zagrebu / Hrvatski muzej turizma

U utorak, 18. svibnja, u vili Angiolini te u Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer u Opatiji, otvara se izložba 'Arheologija i turizam u Hrvatskoj' te izložba 'Tekuća arheološka istraživanja'.

Arheologija i turizam (vila Angiolina) je izložbeni projekt koji objedinjuje arheološke znamenitosti Hrvatske potencijalno u funkciji turistički zanimljivog sadržaja, te obuhvaća sedam cjelina (hrvatska dobra na listi Unesco-a, arheološki parkovi, pećinski lokaliteti, podvodni arheološki lokaliteti...).
Izložba će ostati otvorena do 11. srpnja 2010.

Izložba Tekuća arheološka istraživanja (Umjetnički paviljon Juraj Šporer) svjedoči o privlačnosti Hrvatske kao zemlje bogatog arheološkog nasljeđa, te predstavlja osnovne informacije o aktualnim lokalitetima i istraživanjima putem niza fotografija i slikovnih prikaza koji pružaju uvid u rad na terenu, proces iskopavanja te uvid u pronađenu građu.
Izložba će ostati otvorena do 27. lipnja 2010.

(I.P., 18.05.2010)