natječaj

HTZ – otvorene prijave za sufinanciranje


organizator: Hrvatska turistička zajednica

Hrvatska turistička zajednica objavila je natječaje za sufinanciranje u sljedećim kategorijama: kulturno-turističke inicijative, projekti i manifestacije (turističke, zabavne, sportske, tradicijske i etno) te turističke signalizacije.

Potpore za poticanje razvoja kulturno-turističkih inicijativa (projekti, proizvodi, događanja, manifestacije)
HTZ će financijski podržati određeni broj različitih kulturno-turističkih inicijativa - projekata, proizvoda ili događanja, kojima se podiže standard interpretacije, opremljenosti i kvalitete kulturno-turističkih proizvoda, a koji doprinose stvaranju kritične mase novih suvremeno interpretiranih kulturno-turističkih proizvoda, koji obogaćuju ponudu Hrvatske, odnosno, koji su od značaja za ukupni hrvatski turizam i njegovu promociju.
Zahtjevi u obliku popunjenog obrasca, a sukladno Uputama i kriterijima, dostavljaju se Turističkoj zajednici županije na čijem se području nalazi organizator, najkasnije do 10. veljače 2010. godine.

Potpore projektima i manifestacijama
HTZ će u 2010. godini financijski podržati određeni broj različitih turističkih, zabavnih, športskih te manifestacija i projekata kojima se evocira povijest i tradicija, a koji doprinose obogaćivanju turističke ponude Hrvatske, odnosno koji su od značaja za ukupni hrvatski turizam i njegovu promociju.
Sve pravne i fizičke osobe, zadruge, udruge, ustanove i ostali, u skladu s kriterijima, prijavljuju na obrascu svoje projekte najkasnije do 10. veljače 2010. godine županijskoj turističkoj zajednici koja će izvršite selekciju i proslijediti najkasnije do 22. veljače 2010. godine Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice samo one koji zadovoljavaju traženim kriterijima.
Neće se sufinancirati: obnova baštine, suveniri, novi proizvodi, izdavačka djelatnost, turistička signalizacija i priredbe lokalnog karaktera.
Savjet za potpore manifestacijama i projektima Hrvatske turističke zajednice neće razmatrati predložene manifestacije ako ne zadovoljavaju svim zadanim kriterijima, ako nisu na obrascu i kandidirane Glavnom uredu u zadanom roku od županijske turističke zajednice.
Glavni ured Hrvatske turističke zajednice izvijestit će županijske turističke zajednice i organizatore odabranih manifestacija o visini potpore, a županijske turističke zajednice dužne su izvijestiti o rezultatima sve ostale organizatore koji su kandidirali svoje manifestacija.
Obrazac za prijavu projekata i manifestacija s potpunim uputama nalazit će se na internet stranicama Hrvatske turističke zajednice do 10. veljače 2010. godine.

Sufinanciranje turističke signalizacije
Sukladno Programu rada, HTZ će u 2010. godini sufinancirati pripremu, izradu i postavljanje turističke i ostale signalizacije na cestama (Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama, NN 87/02, Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, NN 33/05), te interpretacijskih ploča povijesno-kulturnih znamenitosti. Sufinanciranje navedenih projekata odvijat će se po modelu:
50% od ukupne vrijednosti projekta za turističke zajednice kontinentalne Hrvatske i kontinentalnog dijela primorske Hrvatske,
25% od ukupne vrijednosti projekta za turističke zajednice obalnog dijela primorske Hrvatske i turističku zajednicu grada Zagreba.
Sve turističke zajednice nižeg ustroja koje nisu realizirale postavljanje turističke signalizacije, dužne su u svojim Programima rada za 2010. godinu predvidjeti sredstva i aktivnosti za realizaciju ovog projekta.
Kako bi turističke zajednice nižeg ustroja ostvarile financijsku potporu Hrvatske turističke zajednice, nakon realizacije projekta turističke signalizacije moraju Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice proslijediti sljedeću dokumentaciju:
- fotokopije računa i potpisanih otpremnica/dostavnica/primki;
- fotokopiju projekta turističke signalizacije (ukoliko se dokaznica/račun odnosi na izradu projekta turističke signalizacije);
- foto-dokumentaciju novog stanja;
- broj žiro računa
Natječaj je otvoren od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine.

(I.P., 14.01.2010)