konferencija, znanstveni skup

Poziv na sudjelovanje - Symposium on the Psychological Interpretation of War


vrijeme: 23.10.2003. - 15.11.2003.
mjesto: New York, SAD

Symposium on the Psychological Interpretation of War održat će se u New Yorku od 15. do 17. siječnja 2004. Kako će simpozij biti interdisciplinaran, na temu rata i ljudske spremnosti, za sudjelovanje u njemu pozvani su svoje priloge dati i antropolozi, filozofi, sociolozi... Rok je za slanje sažetaka je 15. studeni 2003., a prijave možete slati na adresu: libraryofsocialscience@earthlink.net ili fax-om na broj: 413-832-8145.