konferencija, znanstveni skup

Simpozij - Filozofija znanosti: Suvremene teme i perspektive


vrijeme: 06.11.2003. - 07.11.2003.
mjesto: Palača Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, Zagreb
organizator: Odjel za filozofiju Matice hrvatske

6. i 7. studenoga u palači Matice hrvatske održava se simpozij na temu Filozofija znanosti: Suvremene teme i perspektive.
četvrtak, 6. studenoga 9h-9.10h Pozdravne riječi Predsjeda: Stipe Kutleša 9.10h-9.50h Boris Kožnjak: Što je to – filozofija znanosti? 9.50-10.30 Darko Polšek: Very big science – obnova dijalektike oslobođenja 10.30h-10.45h Stanka za kavu Predsjeda: Davor Pećnjak 10.45h-11.25h Zdravko Radman: Znanost o umu: problemi i perspektive 11.25h-12.05h Slavko Brkić: Problemi logike promjene vjerovanja 12.05h-12.45h Nenad Miščević: Modalne intuicije 12.45h-15.30h Stanka za ručak Predsjeda: Tomislav Bracanović 15.30h-16.10h Josip Hrgović: Evolucijski indeterminizam 16.10h-16.50h Predrag Šustar: Zakoni prirode, znanstveni zakoni i biološki iskazi 16.50h-17.30h Boran Berčić: Epistemološke osnove naturalizma 17.30h-18h Stanka za kavu 18h-19h Komemoracija: Srđan Lelas (1939-2002) Govore: Stipe Kutleša, Zdravko Radman i Tihomir Vukelja petak, 7. studenoga Predsjeda: Boran Berčić 9h-9.40h Ivica Picek: Od prirodne filozofije do kozmičke fizike 9.40h-10.20h Zoran Primorac / Andrej Ule: Pojava kompleksa u pojmovnoj strukturi Aristotelove Fizike 10.20h-11h Kristijan Krkač: Wittgensteinov realizam i antirealizam u Napomenama o temeljima matematike 11h-11.15h Stanka za kavu Predsjeda: Boris Kožnjak 11.15h-11.55h Tihomir Vukelja: Vrijeme u kvantnoj mehanici – situacijski pristup 11.55h-12.35h Mladen Domazet: Kvantna fizika kao principna teorija (pouke kvantne informacijske teorije) 12.35h-13.15h Zvonimir Šikić: Newcombov problem 13.15h-15.30h Stanka za ručak Predsjeda: Zoran Primorac 15.30h-16.10h Snježana Prijić-Samaržija: Neke epistemološke posljedice dualne teorije vizualne percepcije 16.10h-16.50h Dunja Jutronić: Učenje jezika: empirizam ili racionalizam? 16.50h-17.30h Majda Trobok: Može li strukturalizam riješiti probleme platonizma u filozofiji matematike? 17.30h-17.45h Stanka za kavu Predsjeda: Kristijan Krkač 17.45h-18.25h Davor Pećnjak: Kakav status u znanosti ima umjetna inteligencija? 18.25h-19.05h Elvio Baccarini: Etička i znanstvena argumentacija na primjeru bioetike 19.05h-19.15h Zatvaranje simpozija ORGANIZACIJSKI ODBOR Tomislav Bracanović Boris Kožnjak Stipe Kutleša Davor Pećnjak Petar Šegedin Kontakt: Matica hrvatska Odjel za filozofiju Ulica Matice hrvatske 2, Zagreb