izložba

Razgovor i izložba - CODE:RED Sektor Zagreb


vrijeme: 22.10.2003. - 22.10.2003.19h; 21h
mjesto: Galerija Nova, Teslina 7, Zagreb
organizator: WHW

U Galeriji Nova u srijedu, 22. listopada bit će predstavljen projekt CODE:RED Sektor Zagreb. Autori su: Tadej Pogačar & P.A.R.A.S.I.T.E. Museum of Cntemporary Art, Anja Planišček.
CODE:RED Sektor Zagreb najnovija je faza kompleksnog, dugogodišnjeg kolaborativnog umjetničkog projekta CODE:RED, koji se bavi s istraživanem fenomena paralelnih ekonomija, ponajprije, s obzirom na različite oblike seksualnog rada. Projekt CODE:RED Sektor Zagreb uključuje istraživanje, izložbu, izdavanje novog broja časopisa SEX WORKER, javni razgovor koja razmatra probleme prostitucije i trgovine ljudima u Hrvatskoj. srijeda, 22. listopada 19 h - razgovor 21 h - otvorenje izložbe razgovor: CRVENA ZONA problemi i oblici prostitucije i trgovine ljudima u Hrvatskoj moderatorice: Petra Hoblaj, sociologinja, Institit za društvena istraživanja, Zagreb, Ivet Ćurlin, Udruga za vizualnu kulturu WHW, Zagreb sudionici: Željko Dolački, kriminalistički službenik; Lovorka Marinović, voditeljica programa IOM-a za suzbijanje trgovanja ljudima, Zagreb; Tadej Pogačar, P.A.R.A.S.I.T.E Muzej suvremene umjetnosti, Ljubljana; prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer, Odjel za sociologiju Filozofskog Fakulteta u Zagrebu i svi prisutni Koji su recentni motivi i oblici prostitucije u Hrvatskoj? Koju ulogu prostitucija igra u tranzicijskim društvima? Da li se prostitucija u tranzicijskim društvima isključivo tretira kao devijantno ponašanje, kriminal ili ju je pojedino društvo spremno dekriminalizirati i tretirati kao uslužnu djelatnost? Tko su njeni korisnici? Vežemo li prostituciju samo za određene socijalene slojeve? Na koji način ona korespondira sa urbanim, javnim prostorom? U kojoj mjeri odnos prema prostituciji definira društvo iznutra? Koje su opcije zakonskih regulativa prostitucije? Koje su njihove moguće pozitivne i negative posljedice? Na koji se način problemi vezani za prostituciju prezentiraju u javnosti? Kakav je odnos rada i ropstva, između globalne trgovine i prisilnih migracija, ekonomskog uspjeha na jednoj strani i feminizacije siromaštva, na drugoj? Što podrazumijeva uspostava isključivih ekonomskih zona u središtu Zagreba? Da li se, i na koje načine provode socijalni programi i zakonske regulative koje štite prava seksualnih radnika? Koji su ciljevi i naličja tih programa? Može li angažirana suvremena umjetnička praksa senzibilizirati javnost i potaknuti rješavanje tih problema? 21 h otvorenje izložbe CODE:RED Sektor Zgreb WORKING UNIT Z 01 Izložba CODE:RED Sektor Zagreb, Working Unite Z01 u Galeriji NOVA plod je grupnog rada arhitektice Anje Planišček, umjetnika i kustosa Tadeja Pogačarja iz Slovenije, P.A.R.A.S.I.T.E. Muzeja suvremene umjetnosti te vanjskih suradnika. Riječ je o prvoj javnoj prezentaciji modela inovativnog arhitektonskog modula Working Unite Z01 namijenjenog skesualnim radnicama i radnicima za obavljanje njihove prakse. Modul se sadržajno inspirira urbanističkim i arhitekturnim modelima kasnih šetdesetih, konceptima poput Plug -in City Petra Cooka, idejama i ostvarenjima Novog Babilona koji je bio zamišljen kao kolektivni, socijalno angažirani projekt. Šezdesetih gdodina, taj koncept nije redlagao zatvorena estetska rješenja i unaprijed definirana pravila korištenja, već je funkcionirao kao specifičan okvir koji je oblikovao različite socijalne situacije i poticao kreativne reakcije korisnika. Projekt CODE:RED otpočeo je 1999/2000 s nekoliko istraživačkih projekta o fenomenu usporednih, neformalnih oblika ekonomije i aktivizma. Projekt je prvi puta javno prezentiran na Venecijalnskom bijenalu 2001. u sklopu kojega su organizirani: Prvi svjetski kongres Seksualnih radnica, radnika i novog parazitizma, Paviljon prostitutki u Giardinima i izdavanje prvog broja časopisa SEX WORKER. Projekt se iste godine nastavio prezentacijama u Leipzigu (Center B2) i Bologni (Galerija NEON). 2002. godine u okviru projekta CODE:RED podignut je prvi na svijetu "Spomenik neznanoj seksualnoj radnici", neposredno ispred Međnarodnog grafičkog centra u Ljubljani. Uslijedile su serije javnih akcija, performansa te organizacija konferencije u New Yorku, na kojoj su sudjelovali najvažniji protagonisti i organizacije, koje se bore za prava seksualnih radnika u New Yorku, Washingtonu, Bostonu i Baltimoru. 2003. projekt se intenzivnije usmjerava problemima globalnih migracija i globalne trgovine bijelim robljem. Daljnjim istraživanjima i dokumentacijom, uz sudjelovanje organizacije GAATW (Global Alliance Against Trafficking in Woman) projekt CODE:RED nastavlja u Londonu i Grazu. Novi broj časopisa SEX WORKER objavljen je u suradnji s Muzejom suvremene umjetnosti Zagreb. Projekt su podržali: Ministarstvo kulture RH Vladin ured za udruge RH