konferencija, znanstveni skup

Poziv na sudjelovanje - Simpozij o modernizaciji i razvoju Istočnoga Mediterana


vrijeme: 02.11.2003. - 02.11.2003.

Simpozij Landscapes of Development: Modernization and the Physical Environment in the Eastern Mediterranean održat će se u ožujku 2004. godine. Organizator je Aga Khan Program of Activities in Landscape Architecture and Urbanism sa Sveučilista Harvard, a skup je posebno usredotocen na proces modernizacije i razvoja Istočnoga Mediterana nakon Drugoga svjetskog rata. Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na skupu možete poslati sažetak od 500 riječi, zajedno s 1-2 stranice dugom skicom izlaganja, te podacima o svojoj adresi, telefonu i e-mailu. Krajnji je rok za prijavu 2. studeni 2003.
Kontakt: Panayiota Pyla, Assistant Professor, School of Architecture University of Illinois at Urbana-Champaign 117 Temple Buell Hall 611 Taft Drive Champaign, IL 61820-6921 Tel: (217) 244-4270 Email: pyla@uiuc.edu