predstavljanje

Promocija knjige 'Cultural Tourism Goes Virtual'


vrijeme: 03.06.2009. 12 h
mjesto: Zagreb, Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5

U srijedu, 3. lipnja, u 12 sati, u zagrebačkom Muzeju Mimara održat će se promocija knjige 'Cultural Tourism Goes Virtual: Audience Development in Southeast European Countries'.

U promociji knjige sudjeluju:
dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru    
dr. sc. Biserka Cvjetičanin, Culturelink, Institut za međunarodne odnose, Zagreb
dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić, Culturelink, Institut za međunarodne odnose, Zagreb

O knjizi:
Knjiga 'Cultural Tourism Goes Virtual: Audience Development in Southeast European Countries' rezultat je suradnje istraživača na projektu 'Kulturna raznolikost, interkulturna komunikacija i digitalna kultura' i suradnika u svjetskoj mreži Culturelink iz Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Makedonije, Rumunjske, Slovenije i Srbije o utjecaju virtualne kulture na kulturni turizam. Knjiga se bavi jednom od važnih i nedovoljno istraženih tema našega vremena - ulogom virtualne kulture u suvremenom društvu te mogućnostima njene primjene u kulturno-turističkom poslovanju. Uspješnost web stranice neke kulturne ustanove u smislu privlačenja turista može se mjeriti putem on-line poslovanja (prodaje) koju ista nudi. Osnova knjige je istraživanje na tu temu provedeno u prethodno navedenim zemljama. Uvodni dio knjige pruža informacije o cilju, zadacima i metodologiji istraživanja koja je svim zemljama zajednička. Osim toga, uvodni dio donosi i opće podatke o e-poslovanju u Europskoj uniji te objašnjava osnovnu terminologiju korištenu u istraživanju. Jezgra istraživanja predstavljena je po zemljama, a finalni tekst donosi komparativnu analizu zemalja, usporedbu s e-poslovanjem u zemljama EU, odnosno SAD-a te smjernice mogućeg razvoja virtualne kulturno-turističke politike. Ovo je prvo ovakvo istraživanje u području kulturnog turizma u jugoistočnoj Europi, što bi trebalo stimulirati kulturne organizacije na unapređivanje svoje dosadašnje poslovne prakse. Na taj bi se način povećala dobit od kulturnog turizma kao i percepcija virtualne kulture u javnim politikama.  

Urednica: Daniela Angelina Jelinčić
Recenzenti: Nikša Alfirević i Nada Zgrabljić Rotar
Izdavač: Institut za međunarodne odnose (IMO)
Culturelink Joint Publication Series No. 13

Autori u knjizi: Daniela Angelina Jelinčić: Virtual Space for Cultural Tourists: Setting the Stage for Audience Participation; Besa Sinani: Albania; Slobodanka Nikolić: Bosnia and Herzegovina; Bilyana Tomova, Diana Andreeva i Lidia Varbanova: Bulgaria; Daniela Angelina Jelinčić: Croatia; Violeta Simjanovska Vuk i Katerina Mojančevska: Macedonia; Janko Ljumović: Montenegro; Rarita Szakats-Zbranca i Laura Panait: Romania; Bojana Bursać Džalto i Maja Todorović: Serbia; Maja Breznik i Aldo Milohnić: Slovenia; Daniela Angelina Jelinčić: Missing the Opportunity or Sowing the Seeds for the Future? Virtual Culture and Cultural Tourism in Southeast European Countries.

Istraživanje predstavljeno u knjizi financijski su potpomogli UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe (UNESCO-BRESCE i Ministarstvo kulture RH, a tisak knjige potpomogli su UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe (UNESCO-BRESCE), Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport te Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

 

(R.P.B., 01.06.2009)